19. 3. 2020 od 19 hod. - výsledky měření kvality ovzduší a kotlíkové dotace

Zajímá vás kvalita ovzduší v naší obci? Ve čtvrtek 19. 3. 2020 od 19 hodin vás v restauraci Česká hospoda seznámíme s výsledky měření kvality ovzduší, které prováděla speciální vzducholoď a dozvíte se, jak získat až 127 500 Kč na výměnu starého kotle.

Mateřská škola Hlásná Třebaň - Zápis pro školní rok 2020/2021

MŚ Hlásná Třebaň - Zápis pro školní rok 2020/2021 se uskuteční dne 14. května v době od 15:30 do 17:00 hodin.

Kalendář svozu odpadů

Kalendář svozu směsného odpadu a pytlového sběru ECONIT. Termíny svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu nebyly dosud stanoveny.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 5/2020 konaného dne 3.2. 2020

Na zasedání 5/2020 zastupitelé schválili příkazní smlouvu na zajištění administrace dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení, příspěvky místním organizacím na kulturní akce, schválili nové standardy pečovatelské služby nebo finální rozsah prodloužení vodovodních řadů (III.etapa).

Šetření v domácnostech Českým statistickým úřadem

Vážení spoluobčané a chataři, upozorňujeme Vás, že v době od 1. února do 24. května bude probíhat výběrové šetření v domácnostech pod názvem ,,Životní podmínky 2020" Českým statistickým úřadem.

Zpravodaj třebaňských a rovinských občanů a chatařů 2/2020

Vážení spoluobčané a sousedé, první měsíc nového roku je za námi, jaro se blíží mílovými kroky a sněhu jsme si ještě neužili. Dobrou zprávou je, že je to pro nás všechny ekonomicky výhodné, tou horší zprávou je, že tím trpí matka příroda.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4/2020 konaného dne 23.1. 2020

Na zasedání 4/2020 zastupitelé schválili výsledek výběrového řízení na technický dozor a koordinátora BOZP k projektu II.etapy kanalizace a prodloužení vodovodních řadů. Řešili také opětovné podání žádosti o dotaci na dětské hřiště.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 3/2020 konaného dne 20.1. 2020

Na svém třetím zasedání v roce 2020 zastupitelé řešili přípravu žádosti na dotaci z fondu Středočeského kraje na rozšíření vodovodních řádů a vybavení pro hasiče, cenovou nabídku na zpracování dalšího prodloužení vodovodních řadů, žádost o odkup obecních pozemků aj.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 2/2020 konaného dne 14.1. 2020

Na svém druhém zasedání v roce 2020 zastupitelé projednávali výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby II. etapy kanalizace a rozšíření vodovodních řadů.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2020 konaného dne 6.1. 2020

Na prvním zasedání roku 2020 zastupitelé schválili dokumentaci k výběrovému řízení na dodávku bezdrátového rozhlasu, diskutovali o stavu projektu nové lávky, o budoucím rozvoji obce. Zastupitelé také projednali žádost o příspěvek na prodloužení vodovodního řadu v ul. Pod Svahem či realizace asfaltového povrchu v ul.