Vize rozvoje obce

Proč vize rozvoje?

Aktuálně platný územní plán Hlásné Třebaně a Rovin byl schválený v roce 2005 a naposledy aktualizovaný v roce 2017. Stavební zákon naší obci nařizuje bohužel zpracovat zcela nový územní plán. Pro obec to znamená vynaložit velké úsilí a statisíce korun.

V zastupitelstvu jsme se jednomyslně shodli na tom, že chceme postupovat koncepčně a zpracovat nejprve vizi rozvoje obce, ve které se shodneme, kde chceme mít v obci místa pro trávení volného času (např. od sportovišť pro starší děti až po upravená místa s lavičkami k zastavení se při procházkách), jak řešit zklidnění dopravy, parkování, odvody dešťových vod a další témata.

Vize rozvoje tak je prvním a zásadním krokem ke zpracování územního plánu.

Kde najdu vizi rozvoje?

Vize rozvoje má svůj samostatný web, kde najdete:

  • výsledky dotazníkových šetření a rozhovorů s místními aktéry
  • urbanistický koncept včetně silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb pro rozvoj obce
  • návrhovou část s návrhy úprav veřejných prostranství, míst s lavičkami, míst pro potenciální umístění základní školy atp.
  • zmapování krajiny v katastru obce a návrhy péče o krajinu

Web vize rozvoje najdete na: https://hlasnatreban.cityupgrade.cz/vize-rozvoje/

Prezentace vize rozvoje veřejnosti proběhla 1. dubna 2022 v Sokolovně.