Zajímá vás rozvoj obce Hlásná Třebaň? Zde najdete seznam obecních záměrů, strategických plánů a projektů, na kterých pracujeme, nebo které čekají na dotaci či realizaci.

Územní a strategický plán

Název projektu Oblast Aktualizováno Stav Poznámka
Stategický plán rozvoje Plánování 16. 07. 2020 Dokončeno Aktualizováno
Územní plán Plánování 27. 11. 2018 Dokončeno

Projekty a záměry

Název projektu Oblast Aktualizováno Stav Poznámka
Splašková kanalizace Hlásná Třebaň - 2. etapa Voda a kanalizace 01. 04. 2021 V realizaci
Splašková kanalizace Rovina Voda a kanalizace 04. 02. 2021 V realizaci Probíhají stavební práce
Vodovod Hlásná Třebaň, Rovina - 2. etapa Voda a kanalizace 20. 11. 2020 V realizaci Probíhají stavební práce
Bezbariérový chodník ke Hřbitovu Cesty a chodníky 01. 02. 2021 V realizaci Probíhají stavební práce
Rekonstrukce ulic Ječná a Ovesná Cesty a chodníky 21. 04. 2020 Dokončeno
Rekonstrukce a obnova veřejného osvětlení Osvětlení 04. 01. 2021 Dokončeno
Architektonická soutěž na novou lávku Řeka a její okolí 17. 06. 2019 Dokončeno
Lávka přes řeku Berounku Řeka a její okolí 20. 11. 2020 V přípravě Zažádáno o stavební povolení.
Rekonstrukce povrchu lávky  Řeka a její okolí 15. 12. 2018 Dokončeno
Dětské hriště u řeky Volný čas 20. 11. 2020 Dokončeno

Dokončeno

Vodovod Hlásná Třebaň - 3. etapa Voda a kanalizace 16.07.2020 V přípravě Čekáme na výsledek dotačního řízení.
Protipovoďnová  hráz Plovárna Řeka a její okolí 30. 04. 2020 V přípravě Vydáno stavební povolení
Revitaizace požární nádrže na Rovinách Veřejný prostor 21. 04. 2021 V přípravě Zpracovává se studie proveditelnosti

Architektonická soutěž Víceúčelový
dům obce Hlásná Třebaň

Služby občanům 14. 06. 2021 V realizaci Přijímání soutěžních návrhů