Zajímá vás rozvoj obce Hlásná Třebaň? Zde najdete seznam obecních záměrů, strategických plánů a projektů, na kterých pracujeme, nebo které čekají na dotaci či realizaci.

Územní a strategický plán

Název projektu Oblast Aktualizováno Stav Poznámka
Stategický plán rozvoje Plánování 16. 07. 2020 Dokončeno Aktualizováno
Územní plán Plánování 27. 11. 2018 Dokončeno

Probíhá tvorba zadání

nového územního plánu

Projekty a záměry

Název projektu Oblast Aktualizováno Stav Poznámka
Splašková kanalizace Hlásná Třebaň - 2. etapa Voda a kanalizace 01. 04. 2021 V realizaci
Splašková kanalizace Rovina Voda a kanalizace 04. 02. 2021 V realizaci Probíhají vyřizování územního souhlasu
Vodovod Hlásná Třebaň, Rovina - 2. etapa Voda a kanalizace 20. 6. 2021 Dokončeno
Bezbariérový chodník ke Hřbitovu Cesty a chodníky 01. 10. 2021 V realizaci Čeká se na kolaudační rozhodnutí
Rekonstrukce ulic Ječná a Ovesná Cesty a chodníky 21. 04. 2020 Dokončeno
Rekonstrukce a obnova veřejného osvětlení Osvětlení 04. 01. 2021 Dokončeno
Architektonická soutěž na novou lávku Řeka a její okolí 17. 06. 2019 Dokončeno
Lávka přes řeku Berounku Řeka a její okolí 20. 11. 2021 V přípravě Zažádáno o stavební povolení.
Rekonstrukce povrchu lávky  Řeka a její okolí 15. 12. 2018 Dokončeno
Dětské hriště u řeky Volný čas 20. 11. 2020 Dokončeno

Dokončeno

Vodovod Hlásná Třebaň - 3. etapa Voda a kanalizace 16.07.2020 V přípravě Podali jsme žádost o stavvební povolení
Protipovoďnová  hráz Plovárna Řeka a její okolí 30. 10. 2021 V realizaci Realizace
Revitaizace požární nádrže na Rovinách Veřejný prostor 20. 11. 2021 V přípravě Podepsána SoD na tvorbu projektové dokumentace pro stavební povolení
Parkování u COOP Veřejný prostor 18.11.2021 V přípravě Příprava projektové dokumentace
Rekonstrukce ulice Mořinská Veřejný prostor 18.11.2021 V přípravě Příprava projektové dokumentace

Architektonická soutěž Víceúčelový
dům obce Hlásná Třebaň

Služby občanům 25. 11. 2021 V realizaci Hodnocení návrhů proběhlo 15.11.2021, zpracování protokolu o hodnocení
Vize rozvoje obce Plánování 25.11.2021 V realizaci Tvorba konceptu vize
Studie zklidnění dopravy Plánování 25.11.2021 V realizaci Finalizace návrhů, jednání s DI Beroun a KSÚS, příprava na projednání s veřejností
Studie řešení srážkových vod Plánování 11.10.2021 Dokočeno
Studie proveditelnosti - cyklostezka Řevnice - Srbsko Plánování 18.11.2021 V realizaci Investor Středočeský kraj