Zajímá vás rozvoj obce Hlásná Třebaň? Zde najdete seznam obecních záměrů, strategických plánů a projektů, na kterých pracujeme, nebo které čekají na dotaci či realizaci.

Vize rozvoje, územní a strategický plán

Název projektu Oblast Aktualizováno Stav Poznámka
Stategický plán rozvoje Plánování 16. 07. 2020 Dokončeno Aktualizováno
Územní plán Plánování 26. 04. 2023 Aktualizace

Probíhá projednání zadání
nového územního plánu

Vize rozvoje Plánování 01. 04. 2022 Dokončeno

Projekty a záměry

Název projektu Oblast Aktualizováno Stav Poznámka
Splašková kanalizace Hlásná Třebaň - 2. etapa Voda a kanalizace 24. 04. 2023 Dokončeno
Splašková kanalizace Rovina Voda a kanalizace 24. 04. 2023 V přípravě Probíhají vyřizování územního souhlasu
Vodovod Hlásná Třebaň, Rovina - 2. etapa Voda a kanalizace 20. 6. 2021 Dokončeno
Bezbariérový chodník ke Hřbitovu Cesty a chodníky 15. 02. 2022 Dokončeno
Rekonstrukce ulic Ječná a Ovesná Cesty a chodníky 21. 04. 2020 Dokončeno
Rekonstrukce a obnova veřejného osvětlení Osvětlení 04. 01. 2021 Dokončeno
Architektonická soutěž na novou lávku Řeka a její okolí 17. 06. 2019 Dokončeno
Lávka přes řeku Berounku Řeka a její okolí 24. 04. 2023 V přípravě Zažádáno o stavební povolení.
Rekonstrukce povrchu lávky  Řeka a její okolí 15. 12. 2018 Dokončeno
Dětské hriště u řeky Volný čas 20. 11. 2020 Dokončeno

Dokončeno

Vodovod Hlásná Třebaň - 3. etapa Voda a kanalizace 26. 04. 2023 V přípravě Připravujeme žádost o stavební povolení.
Protipovoďnová  hráz Plovárna Řeka a její okolí 30. 1. 2023 Dokončeno Realizace proběhla v rámci projektu budování kanalizace.
Revitaizace požární nádrže na Rovinách Veřejný prostor 24. 04. 2023 V přípravě Probíhá zpracování projektové dokumentace
Parkování u COOP Veřejný prostor 26. 04. 2023 Dokončeno Probíhá dokončení stavebních prací.
Rekonstrukce ulice Mořinská Veřejný prostor 26. 04. 2023 V přípravě Žádáme o stavební povolení.

Architektonická soutěž Víceúčelový
dům obce Hlásná Třebaň

Služby občanům 26. 04. 2023 V realizaci S vítězným architektem připravujeme dokumentaci pro stavební povolení.
Vize rozvoje obce Plánování 01. 04. 2022 Dokončeno Vize byla prezentována veřejnosti.
Studie zklidnění dopravy Plánování 15. 02. 2022 Dokončeno Studie zpracována a projednána s dotčenými orgány. 
Studie řešení srážkových vod Plánování 11. 10. 2021 Dokočeno
Studie proveditelnosti - cyklostezka Řevnice - Srbsko Plánování 26. 04. 2023 V realizaci Investorem studie je Středočeský kraj.
Klubovna na rovinské návsi Služby občanům 26. 04. 2023 Dokončeno Dokončeno, slavnostní otevření proběhlo 10.5.2023.
Rozšíření a rekonstrukce hřbitova Služby občanům 02. 06. 2022 V přípravě Zpracována studie
Svazková základní škola Služby občanům 26. 04. 2023 V přípravě Probíhá zpracování demografické studie.
Automobil pro pečovatelskou službu Služby občanům 27.9.2023 Dokočeno