Zajímá vás rozvoj obce Hlásná Třebaň? Zde najdete seznam obecních záměrů, strategických plánů a projektů, na kterých pracujeme, nebo které čekají na dotaci či realizaci.

Vize rozvoje, územní a strategický plán

Název projektu Oblast Aktualizováno Stav Poznámka
Stategický plán rozvoje Plánování 16. 07. 2020 Dokončeno Aktualizováno
Územní plán Plánování 2. 06. 2022 Aktualizace

Probíhá tvorba zadání
nového územního plánu

Vize rozvoje Plánování 01.04. 2022 Dokončeno

Projekty a záměry

Název projektu Oblast Aktualizováno Stav Poznámka
Splašková kanalizace Hlásná Třebaň - 2. etapa Voda a kanalizace 15. 02. 2022 V realizaci
Splašková kanalizace Rovina Voda a kanalizace 04. 02. 2021 V realizaci Probíhají vyřizování územního souhlasu
Vodovod Hlásná Třebaň, Rovina - 2. etapa Voda a kanalizace 20. 6. 2021 Dokončeno
Bezbariérový chodník ke Hřbitovu Cesty a chodníky 15. 02. 2022 Dokončeno
Rekonstrukce ulic Ječná a Ovesná Cesty a chodníky 21. 04. 2020 Dokončeno
Rekonstrukce a obnova veřejného osvětlení Osvětlení 04. 01. 2021 Dokončeno
Architektonická soutěž na novou lávku Řeka a její okolí 17. 06. 2019 Dokončeno
Lávka přes řeku Berounku Řeka a její okolí 20. 11. 2021 V přípravě Zažádáno o stavební povolení.
Rekonstrukce povrchu lávky  Řeka a její okolí 15. 12. 2018 Dokončeno
Dětské hriště u řeky Volný čas 20. 11. 2020 Dokončeno

Dokončeno

Vodovod Hlásná Třebaň - 3. etapa Voda a kanalizace 16. 07. 2020 V přípravě Podali jsme žádost o stavvební povolení
Protipovoďnová  hráz Plovárna Řeka a její okolí 30. 10. 2021 V realizaci Realizace
Revitaizace požární nádrže na Rovinách Veřejný prostor 20. 11. 2021 V přípravě Podepsána SoD na tvorbu projektové dokumentace pro stavební povolení
Parkování u COOP Veřejný prostor 15. 02. 2022 V přípravě Zpracování projektové dokumentace po projednání s dotčenými orgány.
Rekonstrukce ulice Mořinská Veřejný prostor 18. 11. 2021 V přípravě Příprava projektové dokumentace

Architektonická soutěž Víceúčelový
dům obce Hlásná Třebaň

Služby občanům 15. 02. 2022 V realizaci Soutěž je vyhodnocena, připravují se jednání s vítězem.
Vize rozvoje obce Plánování 01. 04. 2022 Dokončeno Vize byla prezentována veřejnosti.
Studie zklidnění dopravy Plánování 15. 02. 2022 Dokončeno Studie zpracována a projednána s dotčenými orgány.
Studie řešení srážkových vod Plánování 11. 10. 2021 Dokočeno
Studie proveditelnosti - cyklostezka Řevnice - Srbsko Plánování 18. 11. 2021 V realizaci Investor Středočeský kraj
Klubovna na rovinské návsi Služby občanům 02. 06. 2022 V přípravě Zpracována studie
Rozšíření a rekonstrukce hřbitova Služby občanům 02. 06. 2022 V přípravě Zpracována studie
yfxfyxxy