Zajímá vás rozvoj obce Hlásná Třebaň? Zde najdete seznam obecních záměrů, strategických plánů a projektů, na kterých pracujeme, nebo které čekají na dotaci či realizaci.

Územní a strategický plán

Název projektu Oblast Aktualizováno Stav Poznámka
Stategický plán rozvoje Plánování 20. 11. 2019 Dokončeno
Územní plán Plánování 27. 11. 2018 Dokončeno

Projekty a záměry

Název projektu Oblast Aktualizováno Stav Poznámka
Splašková kanalizace Hlásná Třebaň - 2. etapa Voda a kanalizace 30. 04. 2020 V přípravě Podána žádost o dotaci, výběrové řízení na dodavatele stavby provedeno
Splašková kanalizace Rovina Voda a kanalizace 17. 03. 2020 V přípravě Příprava projektové dokumentace
Vodovod Hlásná Třebaň, Rovina - 2. etapa Voda a kanalizace 09. 03. 2020 V přípravě SFŽP schválena dotace ve výši cca 1,9mil. Kč. Výběr dodavatele proveden. Příprava na realizaci stavby.
Bezbariérový chodník ke Hřbitovu Cesty a chodníky 30. 04. 2020 V přípravě Připravujeme žádost o dotaci na Středočeský  kraj.
Rekonstrukce ulic Ječná a Ovesná Cesty a chodníky 06. 01. 2020 V přípravě Žádost o dotaci zamítnuta, zastupitelé se rozhodují o dalším postupu
Rekonstrukce a obnova veřejného osvětlení Osvětlení 19. 3. 2020 V přípravě Přidělena dotace, příprava výběrového řízení na dodavatele stavby
Architektonická soutěž na novou lávku Řeka a její okolí 17. 06. 2019 Dokončeno
Lávka přes řeku Berounku Řeka a její okolí 30. 04. 2020 V přípravě Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení
Rekonstrukce povrchu lávky  Řeka a její okolí 15. 12. 2018 Dokončeno
Dětské hřiště u řeky 09. 03. 2020 V přípravě Nadací Čez schválen příspěvek ve výši 460 tis., čekáme na vyhodnocení druhé žádosti podané na  Ministerstvo pro místní rozvoj
Vodovod Hlásná Třebaň - 3. etapa Voda a kanalizace 02.02.2020 V přípravě Příprava projektové dokumentace
Protipovoďnová  hráz Plovárna Řeka a její okolí 30. 04. 2020 V přípravě Vydáno stavební povolení