Přehled nejčastějších životních situací a služeb, které můžete řešit přímo na úřadě obce Hlásná Třebaň, nebo na úřadech s rozšířenou působností.

Vyhlášky / Aby se nám tu dobře žilo

  • Pálení listí, trávy apod.
  • Hluk
  • Třídění odpadů
  • Noční klid
  • Zákaz podomního či pochůzkového prodeje

To mě zajímá

Odpady

  • Komunální odpad
  • Tříděný odpad (plasty, papír, sklo, nápojové kartony, kuchyňské tuky, staré oblečení, kovy a elektroodpad)
  • Bioodpad

To mě zajímá

Místní poplatky

  • Daň z nemovitosti
  • Vodné a stočné
  • Komunální odpady
  • Pejsci
  • Pronájem hrobových míst
  • Zpravodaj a informační SMS zprávy

To mě zajímá

Trvalé bydliště

  • Přihlášení k trvalému pobytu

  • Ukončení trvalého pobytu

  • Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

  • Změna adresy pro doručování

To mě zajímá

Doklady

  • Občanský průkaz
  • Řidičský průkaz
  • Cestovní doklady

To mě zajímá

Ověřování listin a podpisů 

  • Ověřování listin (vidimace)
  • Ověřování podpisů (legalizace)

To mě zajímá

Výpisy z rejstříků / Czech POINT

  • Výpis z katastru nemovitostí
  • Výpis z obchodního resjtříku
  • Výpis z živnostenského rejstříku
  • Výpis z rejstříku trestů
  • Výpis z insolvenčního rejstříku
  • Výpis z bodového hodnocení řidiče
  • ...

To mě zajímá

Ostatní

  • Vítání občánků
  • Pečovatelská služba
  • Ohlášení pálení
  • Kácení dřevin mimo les

To mě zajímá