Přehled nejčastějších životních situací a služeb, které můžete řešit přímo na úřadě obce Hlásná Třebaň, nebo na úřadech s rozšířenou působností.

Smlouva o zřízení věcného břemene (kanalizační řad Rovina)

Vyhlášky / Aby se nám tu dobře žilo

 • Pálení listí, trávy apod.
 • Hluk
 • Třídění odpadů
 • Noční klid
 • Zákaz podomního či pochůzkového prodeje

To mě zajímá

Odpady

 • Komunální odpad
 • Tříděný odpad (plasty, papír, sklo, nápojové kartony, kuchyňské tuky, staré oblečení, kovy a elektroodpad)
 • Bioodpad

To mě zajímá

Místní poplatky

 • Daň z nemovitosti
 • Vodné a stočné
 • Komunální odpady
 • Pejsci
 • Pronájem hrobových míst

To mě zajímá

Trvalé bydliště

 • Přihlášení k trvalému pobytu

 • Ukončení trvalého pobytu

 • Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

 • Změna adresy pro doručování

To mě zajímá

Doklady

 • Občanský průkaz
 • Řidičský průkaz
 • Cestovní doklady

To mě zajímá

Ověřování listin a podpisů 

 • Ověřování listin (vidimace)
 • Ověřování podpisů (legalizace)

To mě zajímá

Výpisy z rejstříků / Czech POINT

 • Výpis z katastru nemovitostí
 • Výpis z obchodního resjtříku
 • Výpis z živnostenského rejstříku
 • Výpis z rejstříku trestů
 • Výpis z insolvenčního rejstříku
 • Výpis z bodového hodnocení řidiče
 • ...

To mě zajímá

Ostatní

 • Vítání občánků
 • Pečovatelská služba
 • Ohlášení pálení
 • Kácení dřevin mimo les
 • Povodňový plán

To mě zajímá