Aby se nám v obci společně dobře žilo, stanovili jsme si formou obecních vyhlášek základní pravidla chování. Pokud jste v obci noví nebo se nechcete prokousávat paragrafy, zde je přehled těch hlavních pravidel:

Pálení listí, trávy apod.

Produkuje Vaše zahrádka spoustu listí, trávy a nemáte ji kam dát? Ještě, než shrabete vše na kupu a zapálíte, zvažte – dým z jedné zahrady může zkazit pobyt venku vašim blízkým i vzdáleným sousedům. Pokud trávu či listí vložíte do pytlů a zavoláte na Obecní úřad, pracovníci obce pytle zdarma odvezou ke kompostování. Z vašeho listí tak bude ještě užitek. Pokud přece jen suchý rostlinný materiál hodláte pálit, čiňte tak pouze ve středu od 15 do 18 hodin nebo v sobotu od 8 do 11 hodin.

Obecně závazná vyhláška

Hluk

K životu na venkově patří klid a ticho. Proto jsme vyhlásili neděle, státní svátky a dny pracovního klidu jako dny klidu bez hluku travních sekaček, křovinořezů, motorových pil, cirkulárek a dalších rušitelů ticha. Neděli tak od soboty poznáte i se zavřenýma očima.

Obecně závazná vyhláška

Třídění odpadu

V Hlásné Třebani a na Rovinách se snažíme šetřit naše společné obecní finance tím, že odpad třídíme a minimalizujeme tak množství směsného odpadu, který končí na skládce. Kontejnery na plasty (žluté), papír (modré), sklo (zelené) nápojové kartony (oranžové), kovy (šedé), staré oblečení (bílé), elektroodpad (červené) a kuchyňské tuky najdete za budovou Obecního úřadu v Hlásné Třebani. Na Rovinách jsou kontejnery rozmístěny: papír, plast, plechovky a napojové kartony jsou v ulici K Černé Skále, sklo je v ul. Letovská a kuchyňské tuky na návsi u hasičské zbrojnice. Tříděný odpad si můžete nechávat odvážet přímo od domu, a to v určených pytlích, které obdržíte na Obecním úřadě (tzv. systém ECONIT). Bioodpad odvezou pracovníci Obecního úřadu po objednání přímo od Vašeho domu. Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu provádíme zpravidla dvakrát ročně, termíny jsou včas zveřejněny na webu, facebooku či pomocí sms.

Obecně závazné vyhlášky související s odpady

Noční klid

Dobu od 22. hodiny večerní do 6. hodiny ranní jsme vyhradili nočnímu klidu. Obecní vyhláška připouští
výjimky, a to při konání tradičních akcí jako je silvestrovská noc, Masopust, Pálení čarodějnic, Máje, Slavnosti trubačů, Hasofest. Pokud plánujete svatbu či rodinnou oslavu, která by mohla narušit noční klid, ohlaste ji, prosím, minimálně 15 dní předem na Obecním úřadu.

Obecně závazná vyhláška

Zákaz podomního či pochůzkového prodeje

Za účelem ochrany před podvodníky, kteří bývají označováni jako energetičtí či jiní „šmejdi“, jsme se v obci dohodli na zákazu podomního či pochůzkového prodeje. Pokud byste byli svědky porušování tohoto zákazu, volejte Městskou polici Řevnice, která dodržování obecních vyhlášek a nařízení vymáhá.

Obecně závazná vyhláška

Ostatní vyhlášky