Sbor dobrovolných hasičů

Od svého založení v roce 1904 zajišťují hasiči především záchranné, zásahové a likvidační práce při mimořádných událostech. Jsou také významným spolkem z hlediska společenského života v naší obci.

To mě zajímá

TJ Sokol

Tělovýchovná jednota byla v Hlásné Třebani založena již v roce 1922. Dodnes představuje pro obec možnost sportovního i společenského vyžití pro všechny věkové kategorie.

To mě zajímá

Český červený kříž

Český červený kříž Hlásná Třebaň a Rovina přispívá k aktivnímu životu v obci. Zaměřuje se hlavně na děti. Pořádá pro ně akce ke Dni dětí, Mikulášské nadílky, Vánoční besídky apod.

To mě zajímá

Art Club Ferdinand

Spolek sdružující hudební, divadelní a výtvarné umělce a kumštýře v obci Hlásná Třebaň a okolí za účelem pořádání výstav, koncertů a workshopů.

To mě zajímá