Sbor dobrovolných hasičů

Od svého založení v roce 1904 zajišťují hasiči především záchranné, zásahové a likvidační práce při mimořádných událostech. Jsou také významným spolkem z hlediska společenského života v naší obci.

To mě zajímá

TJ Sokol

Tělovýchovná jednota byla v Hlásné Třebani založena již v roce 1922. Dodnes představuje pro obec možnost sportovního i společenského vyžití pro všechny věkové kategorie.

To mě zajímá

Český červený kříž

Český červený kříž Hlásná Třebaň a Rovina přispívá k aktivnímu životu v obci. Zaměřuje se hlavně na děti. Pořádá pro ně akce ke Dni dětí, Mikulášské nadílky, Vánoční besídky apod.

To mě zajímá

Organizace zahrádkářů

Místní organizace Českého zahrádkářského svazu je to pravé místo pro setkávání a výměnu rad a informací pro všechny nadšené pěstitele a sadaře.

To mě zajímá