Český červený kříž
Hlásná Třebaň a Rovina

Chcete se zapojit, poskytnout jakoukoli pomoc či máte dobrý nápad? Rádi vás uvidíme.

Místní organizace

Místní organizace Českého červeného kříže byla v Hlásné Třebani založena začátkem 50. let minulého století. Od roku 1971 přispívá k aktivnímu životu obce i Český červený kříž Rovina, který svou činnost dnes zaměřuje hlavně na děti. Pořádá pro ně akce ke Dni dětí, Mikulášské nadílky, Vánoční besídky apod. V létě s nimi provozuje hry na místním hřišti, jehož údržbu, stejně jako i další práce a veškerou ostatní činnost zajišťuje převážně svépomocí.

Galerie

Kontakty

Kontakt

Hana Balejová
T: +420 257 721 955

Poznámka
 

Volejte ideálně navečer.