Obec Hlásná Třebaň se nachází na levém břehu Berounky, 2 km východně od Karlštejna a asi 30 km od Prahy. Rozkládá se na území osídleném již v době bronzové, dnes na okraji Chráněné krajinné oblasti Český kras.

Obec se skládá ze dvou částí - Hlásná Třebaň a Rovina. Její celková plocha činí 408 hektarů. Hlásná Třebaň a Rovina leží v nadmořské výšce 210 m. n. m. až 382 m. n. m.

Vize obce

V rámci strategického plánování si obec stanovila následující vizi rozvoje:

Hlásná Třebaň a Rovina je aktivní, inspirující, motivující a pečující komunitou, přívětivou k obyvatelům všech věkových skupin. Je to klidné, čisté a bezpečné místo pro bydlení s kvalitní infrastrukturou, venkovským charakterem, spolupracující s okolními obcemi.

Počet obyvatel

K 1. 1. 2019 žilo v obci 1060 obyvatel s průměrným věkem 39,1 roků. Průměrný věk v ČR byl v té době 42,3 let, takže Hlásná Třebaň patří k obcím s větším podílem dětí.

Vývoj počtu obyvatel v posledních 100 letech

Vývoj počtu obyvatel v posledních 100 letech

Veřejná doprava

Hlásná Třebaň má výborné dopravní spojení s Prahou a Berounem, a to díky železniční trati 171 Praha – Beroun ze zastávky Zadní Třebaň. Cesta do centra Prahy trvá 38 minut, spoje jezdí ve půlhodinových intervalech. Část Rovina je obsluhována autobusovou linkou č. 311 Praha Zličín – Řevnice a linkou 451 Mořina – Řevnice.

Občanská vybavenost

Infrastruktura a vybavenost službami v obci:

Spolky

V Hlásné Třebani působí řada spolků. Požární ochranu zabezpečuje Sbor dobrovolných hasičů Hlásná Třebaň se zásahovou jednotkou kategorie JPO III. Sportovní aktivity organizuje TJ Sokol Hlásná Třebaň. V obci působí základní organizace Českého červeného kříže a Českého svazu zahrádkářů. Podrobné informace najdete v rubrice Spolky a organizace.