Obec Hlásná Třebaň poskytuje terénní pečovatelskou službu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, vážného onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Službu poskytujeme v domácím přirozeném prostředí. V rámci pečovatelské služby poskytujeme také základní sociální poradenství, jehož cílem je pomoci při řešení složitých sociálních situací.

Jaké základní činnosti nabízíme

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Způsob poskytování pečovatelské služby

 • Služba je poskytována v domácím prostředí
 • Žadatelé nás mohou kontaktovat telefonicky, emailem, nebo osobně na obecním úřadě
 • Na první schůzce zjišťujeme potřeby a přání klienta
 • Klienta seznámíme s
  • nabídkou úkonů, které pečovatelská služba poskytuje,
  • podmínkami a ceníkem pečovatelské služby,
  • vedením a ochranou osobních údajů,
  • způsobem za jakých podmínek může uživatel podat stížnost a jakým způsobem bude
   řešena, a
  • provozním řádem – vnitřními pravidly pečovatelské služby.
 • Pokud se obě strany dohodnou, uzavře se písemná Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby, kde je stanoveno místo, časy a jednotlivé úkony včetně jejich rozsahu. Součástí smlouvy je aktuální ceník služeb dle vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí.
 • Službu je možné platit
  • měsíčně za úkony provedené v uplynulém kalendářním měsíci, nebo
  • jednorázově za poskytý úkon
 • Každá osoba má založenou svoji vlastní složku, ve které je vedena dokumentace o poskytovaných službách, potřebách uživatele, eventuelně zdravotním stavu a individuální plán klienta. Naplňování individuálního plánu se vždy konzultuje s klientem.

Služba může být odmítnuta

 • Organizace neposkytuje služby, o které osoba žádá
 • Organizace nemá volnou kapacitu
 • Žadatel nespadá do cílové skupiny

Ceník služeb

Ceník úhrad pečovatelské služby

Kontakty

Poskytovatel Obec Hlásná Třebaň, Karlštejnská 150, 267 18 Hlásná Třebaň
Kontakt Obecní úřad Hlásná Třebaň
T: +420 601 375 948
E: obec@hlasnatreban.cz 
Komu je služba určena

Občanům obce Hlásná Třebaň, Rovina a Karlštejn.
Osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, vážného onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby

Provozní doba pečovatelské služby

 

Denně 7 - 19 hodin včetně sobot, nedělí a svátků