Mateřská škola Hlásná Třebaň

Obecní mateřská škola je dvoutřídní a je určena pro děti od 3 do 6 let s celodenním provozem.

To mě zajímá

Mateřská a základní škola Hlásek

Hlásek se stará o děti od školky až do 5. třídy, od 7:00 do 18:00. Hlavním cílem Hlásku je naučit děti samostatně myslet, být zdatný v sociálních oblastech a umět uspět v běžném životě.

To mě zajímá

Městská policie Řevnice

Na bezpečnost a ochranu osob a majetku v obci dohlíží Městská policie Řevnice. S čím se můžete na strážníky obrátit a jak ji kontaktovat?

To mě zajímá

Pečovatelská služba

Obec poskytuje pečovatelskou službu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, vážného onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chcete vědět více?

To mě zajímá

Knihovna 

Obecní knihovna se nachází v budově Obecního úřadu a je otevřena každý čtvrtek od 15:00 do 17:00 hodin.

To mě zajímá

Klubovna Hasičárna Rovina 

Klubovna je místem setkávání, tvoření a her pro místní spolky i jednotlivce.

To mě zajímá