Kultura v obci

V roce 2020 bychom rádi navázali na úspěšné akce z minulých let a zároveň plánujeme novinky, které do našeho kulturního života přinesou vítané oživení a možná založí i nové tradice.

Rámcový plán

Únor / březen Sokolský Ples, Masopust a Masopustní zábava, Dětský karneval
Duben Vítání občánků, Akce pro seniory, Čarodějnice
Květen Máje a Májová zábava
Červen Královský průvod + Slavnosti trubačů, Den dětí a Dětský den
Červenec Lampionová plavba a netradiční plavidla na Berounce
Srpen

Hasofest

Září Koloběžkový závod
Říjen Vítání občánků, Akce pro seniory
Listopad Drakiáda, Svatomartinský průvod, Advent - rozsvěcení stromečku
Prosinec Mikulášské besídky a Mikulášská zábava, Zpívání koled u kapličky