Ověřování podpisů a listin

Od 4. března 2020 Obecní úřad Hlásná Třebaň zavádí novou službu pro občany - Ověřování listin a podpisů (vidimace a legalizace). Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou.

Kdy bude možné ověřit podpis či listinu?

Ověřování listin a podpisů bude výhradně prováděno v:

  • pondělí od 8:00 do 17:00
  • středa od 8:00 do 17:00

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou?

K vidimaci předložit: originál listiny, popř. již ověřenou fotokopii listiny, dále opis nebo kopii pořízenou ze spisu

K legalizaci předložit: platný průkaz totožnosti, který obsahuje fotografii, jméno, příjmení, datum a místo narození žadatele, trvalý pobyt, adresu místa pobytu na území ČR nebo adresu bydliště mimo území ČR a listinu, na níž se osoba vlastnoručně podepíše, případně podpis na listině uzná za vlastní

Správní a jiné poplatky

Legalizace (ověření podpisu) 30,- Kč za každý podpis.

Vidimace (ověření stejnopisu, opisu, kopie nebo fotokopie) 30,- Kč za každou i započatou stránku.
Správní poplatky se hradí hotově, přímo u pracovnice, která vidimaci nebo legalizaci provádí.

Lhůty pro vyřízení

Ověřování podpisů a listin se provádí na počkání.