Daň z nemovitosti

Komu Finanční úřad, územní pracoviště Beroun
Kontakt +420 311 631 111
Katastrální území Hlásná Třebaň
Kód katastrálního území 638901
Místní koeficient 3
Poznámka

 

Jak a kdy podat přiznání k dani z nemovitosti najdete v článku Daň z nemovitosti za rok 2022
 

Vodné

Komu AQUACONSULT, spol. s.r.o., Dr. Janského 953, 252 28 Černošice
Kontakt +420 251 642 213
Cena  / m3 75,49 Kč s DPH
Poznámka
 

Odečet vodoměrů provádí společnost Aquaconsult 2x ročně.

Stočné

Komu Obec Hlásná Třebaň
Kontakt +420 311 681 101
Cena  / m3 74 Kč s DPH
Poznámka
 

Stočné je účtováno jednou ročně, a to na základě:

  • vodného - týká se domácnosti připojených pouze na obecní vodovod nebo,
  • paušálu, který je stanoven jako 35 m3 / rok / osoba - týká se domácností, které mají kombinaci studna – vodovod, nebo jen studnu.

Podrobné informace využívání splaškové kanalizace viz Kanalizační řád

Reklamace  viz - Reklamační řád 

Komunální odpady

Komu Obec Hlásná Třebaň
Kontakt +420 311 681 101
Cena / rok 2023

Frekvence svozu 1x 14 dní
Popelnice 60 litrů / 1 407 Kč s DPH
Popelnice 110, 120 litrů / 2 814 Kč s DPH
Popelnice 240 litrů / 5 629 Kč s DPH

Frekvence svozu 1x 28 dní
Popelnice  110, 120 litrů / 1 299 Kč s DPH

Frekvence svozu - 6x za rok (pro chataře)
Popelnice nebo igelitový pytel 120 litrů / 649 Kč s DPH
Plátcům je poskytnuto 6 igelitových pytlů o objemu 120 litrů.
Cena za každý další zakoupený pytel činí 108 Kč s DPH.

Jak zaplatit

Bankovním převodem
Číslo účtu: 0363870339/0800
Variabilní symbol: číslo domu nebo chaty

V hotovosti nebo platební kartou
V úřední hodiny obecního úřadu.

Splatnost

30. dubna

Do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnost (tj. do 30. ledna 2023) je nutné podat vyplněné a podepsané ohlášení.

Poznámka
 

Obecně závazná vyhláška

Pejsci

Komu Obec Hlásná Třebaň
Kontakt +420 775 519 937
Cena za prvního psa

200 Kč s DPH

Cena za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

    300 Kč s DPH

Cena za psa jehož držitelem je osoba starší 65 let 100 Kč s DPH
Cena za druhého a každého dalšího psa jehož držitelem je osoba starší 65 let 150 Kč s DPH
Jak zaplatit Bankovním převodem
Číslo účtu: 0363870339/0800
Variabilní symbol: číslo domu nebo chaty

V hotovosti nebo platební kartou
V úřední hodiny obecního úřadu.
Splatnost 30. dubna
Poznámka

 

Podrobné informace viz Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místních poplatcích
 

Pronájem hrobových míst

Komu Obec Hlásná Třebaň
Kontakt +420 775 519 937
Cena / rok

Urna do 1 m2 / 5 Kč s DPH
Jednohrob do 3 m2 / 15 Kč s DPH
Dvouhrob do 5 m2 / 25 Kč s DPH
Hrobka / 40 Kč s DPH

Poplatek za služby / 200 Kč s DPH

Jak zaplatit Bankovním převodem
Číslo účtu: 0363870339/0800
Variabilní symbol: číslo hrobu nebo hrobky

V hotovosti nebo platební kartou
V úřední hodiny obecního úřadu.
Splatnost Dle uzavřených smluv
Poznámka

Poplatek za užívací právo hrobového místa se skládá z částky za nájem hrobového místa a poplatku za služby s tím spojené. Částka za služby vychází z reálných nákladů na celoroční údržbu pohřebiště (sekání trávy, údržba zeleně, zimní údržba, odvoz odpadu).
Podrobné informace viz Ceník za pronájem hrobových míst
 

Zpravodaj

Komu Obec Hlásná Třebaň
Kontakt +420 775 519 937, zpravodaj@hlasnatreban.cz
Cena / roční předplatné

60 Kč s DPH (12 vydání)

Jak zaplatit Bankovním převodem
Číslo účtu: 0363870339/0800
Variabilní symbol: číslo domu nebo chaty

V hotovosti nebo platební kartou
V úřední hodiny obecního úřadu.
Splatnost 30. dubna
Poznámka

Tištěný Zpravodaj je možné zakoupit také jako jednotlivá vydání, a to na Obecním úřadě, v obchodech COOP a Na Chviličku?, v restauraci Česká hospoda a restaurace Chalupa za cenu 5 Kč za výtisk.