Daň z nemovitosti

Komu Finanční úřad, územní pracoviště Beroun
Kontakt +420 311 631 111
Katastrální území Hlásná Třebaň
Kód katastrálního území 638901
Místní koeficient 3
Poznámka

 

Jak a kdy podat přiznání k dani z nemovitosti najdete v článku Daň z nemovitosti za rok 2019
 

Vodné

Komu AQUACONSULT, spol. s.r.o., Dr. Janského 953, 252 28 Černošice
Kontakt +420 251 642 213
Cena  / m3 54,49 Kč s DPH
Poznámka
 

Odečet vodoměrů provádí společnost Aquaconsult 2x ročně.

Stočné

Komu Obec Hlásná Třebaň
Kontakt +420 311 681 101
Cena  / m3 58 Kč s DPH
Poznámka
 

Stočné je účtováno jednou ročně, a to na základě:

  • vodného - týká se domácnosti připojených pouze na obecní vodovod nebo,
  • paušálu, který je stanoven jako 35 m3 / rok / osoba - týká se domácností, které mají kombinaci studna – vodovod, nebo jen studnu.

Komunální odpady

Komu AVE Hořovice
Kontakt +420 311 513 540
Cena / rok

Frekvence svozu 1x týdně
Popelnice 70 litrů / 998 Kč s DPH
Popelnice 110, 120 litrů / 1 560 Kč s DPH
2 ks popelnic 110, 120 litrů / 2 496 Kč s DPH
Každá další nádoba 110, 120 litrů / 936 Kč s DPH

Frekvence svozu 1x 14 dní
Popelnice 70 litrů / 572 Kč s DPH
Popelnice 110, 120 litrů / 884 Kč s DPH

Frekvence svozu - 14x za rok (pro chataře)
Popelnice nebo igelitový pytel 110 litrů / 630 Kč s DPH
Plátcům je poskytnuto 14 igelitových pytlů o objemu 110 litrů

Jak zaplatit

Bankovním převodem
Číslo účtu: 0363870339/0800
Variabilní symbol: číslo domu nebo chaty

V hotovosti
V úřední hodiny obecního úřadu.

Splatnost 31. března
Poznámka
 

Upozorňujeme všechny majitele popelnice, že od 1. dubna musí mít novou nálepku, jinak jim nebude popelnice vyvezena.

Pejsci

Komu Obec Hlásná Třebaň
Kontakt +420 775 519 937
Cena za prvního psa 150 Kč s DPH
Cena za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

200 Kč s DPH

Jak zaplatit Bankovním převodem
Číslo účtu: 0363870339/0800
Variabilní symbol: číslo domu nebo chaty

V hotovosti
V úřední hodiny obecního úřadu.
Splatnost 15. května
Poznámka

 

Podrobné informace viz Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o místních poplatcích
 

Pronájem hrobových míst

Komu Obec Hlásná Třebaň
Kontakt +420 775 519 937
Cena / rok

Urna do 1 m2 / 5 Kč s DPH
Jednohrob do 3 m2 / 15 Kč s DPH
Dvouhrob do 5 m2 / 25 Kč s DPH
Hrobka / 40 Kč s DPH

Poplatek za služby / 200 Kč s DPH

Jak zaplatit Bankovním převodem
Číslo účtu: 0363870339/0800
Variabilní symbol: číslo hrobu nebo hrobky

V hotovosti
V úřední hodiny obecního úřadu.
Splatnost Dle uzavřených smluv
Poznámka

Poplatek za užívací právo hrobového místa se skládá z částky za nájem hrobového místa a poplatku za služby s tím spojené. Částka za služby vychází z reálných nákladů na celoroční údržbu pohřebiště (sekání trávy, údržba zeleně, zimní údržba, odvoz odpadu).
Podrobné informace viz Ceník za pronájem hrobových míst
 

Zpravodaj

Komu Obec Hlásná Třebaň
Kontakt +420 775 519 937, zpravodaj@hlasnatreban.cz
Cena / roční předplatné

60 Kč s DPH (12 vydání)

Jak zaplatit Bankovním převodem
Číslo účtu: 0363870339/0800
Variabilní symbol: číslo domu nebo chaty

V hotovosti
V úřední hodiny obecního úřadu.
Splatnost 31. března
Poznámka

Je možné si Zpravodaj zakoupit také jako jednotlivá vydání, a to na Obecním úřadě, v obchodě COOP, v restauraci Česká Hospoda v Hlásné Třebani, a nebo v Hospůdce na Návsi na Rovinách.

Informační SMS zprávy

Komu Obec Hlásná Třebaň
Kontakt +420 775 519 937
Cena / roční předplatné

Zdarma

Kde se můžu registrovat

Mobilní rozhlas

Poznámka

Systém placených SMS z úřadu jsme nahradili SMS ZDARMA. Bezplatně vám budou chodit SMS s aktualitami z obce a v případě nenadálých situací je toto ten nejrychlejší a nejspolehlivější způsob, jak se k vám informace dostanou.

Pokud nemáte přístup k internetu, nebo si nevíte s registrací rady, přijďte na obecní úřad. Rádi vám pomůžeme.