Daň z nemovitosti za rok 2019

Vážení spoluobčané, opět se přiblížil termín podání daňového přiznání k dani z nemovitosti a tak mi dovolte připomenout několik základních pravidel.

Kdo a kdy podává daňové přiznání

Daňové přiznání za  rok 2019 se podává do 31. ledna 2019. Povinně ho odevzdává každý, kdo se v  roce 2018 stal vlastníkem nemovitosti. A také ten, kdo v roce 2018 zásadněji upravoval nemovitost, kterou vlastnil a přiznání podal již v minulosti.
Rozhodující je, kdo vlastní nemovitost k prvnímu lednu 2019, ten podává daňové přiznání a platí daň za rok 2019.
Nové daňové přiznání je třeba podat, pokud se změnily parametry, které ovlivňují výpočet daně. Daňové přiznání musíte odevzdat také v  případě, vlastníte víc nemovitostí a některou z nich jste v roce 2018 prodali. Pokud jste na území jednoho kraje vlastnili jedinou nemovitost, kterou jste v roce 2018 prodali, nemusíte v roce 2019 podávat daňové přiznání, ale musíte finančnímu úřadu do konce ledna prodej nemovitosti písemně oznámit. Jestli u vás v roce 2018 k žádné zásadní změně nedošlo, daňové přiznání za nemovitosti přiznané v minulosti znovu podávat nemusíte.

Daňové přiznání

Daňové přiznání se odevzdává finančnímu úřadu, v jehož kraji se nemovitost nachází, a  to prostřednictvím územního pracoviště (pro naši obec, ÚP Beroun). Přiznání k dani z  nemovitých věcí lze odevzdat osobně na příslušném územním pracovišti, poštou nebo elektronicky.

Aplikace pro elektronická podání je k dispozici na  portálu www.daneelektronicky.cz. V aplikaci vyplníte elektronický formulář, který pak můžete jako datovou zprávu odeslat finančnímu úřadu, případně můžete vyplněný formulář vytisknout, podepsat a doručit finančnímu úřadu v tištěné podobě. Výhodou aplikace je, že leccos vyplní za vás, například sazby daně a koeficienty. Daň se také sama vypočítá a zkontroluje, jestli v dokumentu nemáte formální chyby.

Pozdní podání

Za  datum podání daňového přiznání se považuje den, kdy jste ho odeslali – elektronicky nebo poštou, případně kdy jste ho přinesli do podatelny územního pracoviště finančního úřadu.

Pokud daňové přiznání doručíte finančnímu úřadu nejpozději pět pracovních dnů po termínu, ještě budete bez sankce. Když se opozdíte o víc než pět pracovních dnů, hrozí vám pokuta ve výši 0,05 procenta z vyměřené daně za každý den prodlení.

Placení daně

Daň z nemovitosti za rok 2019 se hradí se do konce května 2019, chovatelé ryb a zemědělci mají na platbu čas do konce srpna. Daň vyšší než pět tisíc je možné rozložit do dvou splátek: květen, listopad.

Letos si můžete objednat i  informační e-mail od  finančního úřadu. Ke  službě se přihlašuje do  patnáctého března 2019. Když to uděláte později, budete e-mail místo složenky dostávat až od roku 2020.

Sazby a koeficienty

Přiznání k dani z nemovitých věcí se skládá ze dvou částí, na jedné se počítá daň za pozemky a na druhé za stavby.
Konečnou výši daně určují metry čtvereční vámi vlastněných nemovitostí a následně sazby a koeficienty, které stát pro jednotlivé typy nemovitostí určil. Konečnou výši daně pak ovlivní místní koeficient určený obcí.

Pro katastrální území: Hlásná Třebaň
Kód KU: 638901
Místní koeficient: 3

Výše zmíněné sazby najdete například v pokynech k daňovému přiznání, koeficienty pro naši obec si pak můžete najít ve vyhledávači na  webu finanční správy. Na daňovém portálu finanční správy je pak k dispozici průvodce daňovým přiznáním, který podle zadaných údajů rovnou do přiznání sazby a koeficienty za vás vyplňuje.

Využité zdroje: měšec.cz, podnikatel.cz a Daňový portál Elektronické služby Finanční správy ČR.

Miroslav Stříbrný, předseda finančního výboru