Daň z nemovitosti za rok 2022

Kdo a kdy podává daňové přiznání

Daňové přiznání za  rok 2022 se podává do 31. ledna 2022. Povinně ho odevzdává každý, kdo se v  roce 2021 stal vlastníkem nemovitosti. A také ten, kdo v roce 2021 zásadněji upravoval nemovitost, kterou vlastnil a přiznání podal již v minulosti.
Rozhodující je, kdo vlastní nemovitost k 1. 1. 2022, ten podává daňové přiznání a platí daň za rok 2022.
Nové daňové přiznání je třeba podat, pokud se změnily parametry, které ovlivňují výpočet daně. Daňové přiznání musíte odevzdat také v  případě, vlastníte víc nemovitostí a některou z nich jste v roce 2021 prodali. Pokud jste na území jednoho kraje vlastnili jedinou nemovitost, kterou jste v roce 2021 prodali, nemusíte v roce 2022 podávat daňové přiznání, ale musíte finančnímu úřadu do konce ledna prodej nemovitosti písemně oznámit. Jestli u vás v roce 2021 k žádné zásadní změně nedošlo, daňové přiznání za nemovitosti přiznané v minulosti znovu podávat nemusíte.

Daňové přiznání

Daňové přiznání se odevzdává finančnímu úřadu, v jehož kraji se nemovitost nachází, a  to prostřednictvím územního pracoviště (pro naši obec, ÚP Beroun). Přiznání k dani z  nemovitých věcí lze odevzdat osobně na příslušném územním pracovišti, poštou nebo elektronicky.

Aplikace pro elektronická podání je k dispozici na  portálu www.daneelektronicky.cz. V aplikaci vyplníte elektronický formulář, který pak můžete jako datovou zprávu odeslat finančnímu úřadu, případně můžete vyplněný formulář vytisknout, podepsat a doručit finančnímu úřadu v tištěné podobě. Výhodou aplikace je, že leccos vyplní za vás, například sazby daně a koeficienty. Daň se také sama vypočítá a zkontroluje, jestli v dokumentu nemáte formální chyby.

Placení daně

Daň z nemovitosti za rok 2022 se hradí se do konce května 2022, chovatelé ryb a zemědělci mají na platbu čas do konce srpna. Daň vyšší než pět tisíc je možné rozložit do dvou splátek: květen, listopad.

Sazby a koeficienty

Přiznání k dani z nemovitých věcí se skládá ze dvou částí, na jedné se počítá daň za pozemky a na druhé za stavby.
Konečnou výši daně určují metry čtvereční vámi vlastněných nemovitostí a následně sazby a koeficienty, které stát pro jednotlivé typy nemovitostí určil. Konečnou výši daně pak ovlivní místní koeficient určený obcí.

Pro katastrální území: Hlásná Třebaň
Kód KU: 638901
Místní koeficient: 3

Výše zmíněné sazby najdete například v pokynech k daňovému přiznání, koeficienty pro naši obec si pak můžete najít ve vyhledávači na  webu finanční správy. Na daňovém portálu finanční správy je pak k dispozici průvodce daňovým přiznáním, který podle zadaných údajů rovnou do přiznání sazby a koeficienty za vás vyplňuje.

Využité zdroje: měšec.cz, podnikatel.cz a Daňový portál Elektronické služby Finanční správy ČR.