Trvalé bydliště

Veděli jste, že obec za občana s trvalým pobytem získá ročně přibližně 12 600 Kč?
Chci vědět více?

Jak si zařídit změnu trvalého bydliště?

Oproti minulosti je to mnohem jednodušší.

  • Nejprve navštívíte obecní úřad, kde vyplníte Přihlašovací lístek k trvalému pobytu.
  • Zaplatíte správní poplatek ve výši 50 Kč.
  • Úředník Vám ustřihne růžek občanského průkazu a vydá Vám dočasný doklad v podobě Potvrzení o změně trvalého pobytu.
  • Kromě dokladu totožnosti budete potřebovat dokument, který doloží Vaši novou adresu bydliště (výpis z katastru nemovitostí / kupní smlouva / nájemní smlouva).
  • Na obecním úřadu funguje služba CzechPoint. Výpis z katastru nemovitostí můžete tedy získat přímo v Třebani.
  • Provedené změny zapíše obecní úřad do systému evidence obyvatel v co nejkratším termínu, nejpozději však do 3 pracovních dní.
  • Po ohlášení změny bydliště začíná běžet 15denní lhůta, ve které si musíte zažádat o nový občanský průkaz. O nový občanský průkaz je možné zažádat na  kterémkoliv úřadě s  rozšířenou působností, tedy nejen v Berouně, ale i na kterémkoliv Úřadu městské části v Praze.
  • Je také nutné provést změnu adresy na řidičském oprávnění a změnu v registru vozidel. Informujte i ostatní instituce jako je zdravotní pojišťovna, Česká správa sociálního zabezpečení, banky aj. Většina institucí umožňuje ohlásit změnu z pohodlí domova prostřednictvím internetu.

Pokud budete se změnou trvalého bydliště potřebovat pomoci či poradit, přijďte na obecní úřad.

Popis životních situací

Životní situace

Hlášení trvalého pobytu
Ukončení trvalého pobytu
Zrušení údaje o místu trvalého pobytu
Změna adresy pro doručování