Komunální odpad

Neodvezli vám popelnici a měli? Zavolejte co nejdříve na obecní úřad, ideálně ještě tentýž den, a my upozorníme provozovatele na tuto nesrovnalost. Když to klapne, tak vám popelnici odvezou třeba druhý den.

Zajišťuje AVE Hořovice
Kontakt +420 311 681 101, 311 681 787, 775 579 937
Termíny svozů viz Obecní kalendář
Cena / rok

Frekvence svozu 1x týdně
Popelnice 70 litrů / 1150 Kč s DPH
Popelnice 110, 120 litrů / 1950 Kč s DPH
2 ks popelnic 110, 120 litrů / 3400 Kč s DPH

Frekvence svozu 1x 14 dní
Popelnice 70 litrů / 630 Kč s DPH
Popelnice 110, 120 litrů / 990 Kč s DPH

Frekvence svozu 1x 30 dní
Popelnice 70, 110,1 20 litrů / 550 Kč s DPH
Svoz vždy 1. pondělí v měsíci

Frekvence svozu - 14x za rok (pro chataře)
Popelnice nebo igelitový pytel 110 litrů / 790 Kč s DPH
Plátcům je poskytnuto 14 igelitových pytlů o objemu 110 litrů

Jak zaplatit

Bankovním převodem
Číslo účtu: 0363870339/0800
Variabilní symbol: číslo domu nebo chaty

V hotovosti nebo platební kartou
V úřední hodiny obecního úřadu.

Splatnost 31. března
Poznámka
 

Upozorňujeme všechny majitele popelnice, že od 1. dubna musí mít novou nálepku, jinak jim nebude popelnice vyvezena.

Tříděný odpad

V Hlásné Třebani a na Rovinách se snažíme šetřit naše společné obecní finance tím, že odpad třídíme a minimalizujeme tak množství směsného odpadu, který končí na skládce. Kontejnery na plasty (žluté), papír (modré), sklo (zelené) nápojové kartony (oranžové), kovy (šedé), staré oblečení (bílé), elektroodpad (červené) a kuchyňské tuky najdete za budovou Obecního úřadu v Hlásné Třebani. Na Rovinách jsou kontejnery rozmístěny: papír, plast, plechovky a napojové kartony jsou v ulici K Černé Skále, sklo je v ul. Letovská a kuchyňské tuky na návsi u hasičské zbrojnice. Tříděný odpad si můžete nechávat odvážet přímo od domu, a to v určených pytlích, které obdržíte na Obecním úřadě (tzv. systém ECONIT).

Obecně závazná vyhláška

Bioodpad

Produkuje Vaše zahrádka spoustu listí, trávy a nemáte ji kam dát? Ještě, než shrabete vše na kupu a zapálíte, zvažte – dým z jedné zahrady může zkazit pobyt venku vašim blízkým i vzdáleným sousedům. Pokud trávu či listí vložíte do pytlů a zavoláte na Obecní úřad, pracovníci obce pytle zdarma odvezou ke kompostování. Z vašeho listí tak bude ještě užitek.

Kontakt pan Autrata
+420 720 943 569
Poznámka Volejte ve všední dny dopoledne.

Velkoobjemový a nebezpečný odpad

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu provádíme zpravidla dvakrát ročně (na jaře a na podzim), termíny jsou včas zveřejněny na webu, Facebooku či pomocí sms.

Nejbližší termíny 2. 5. 2020 a 3. 10. 2020