Komunální odpad

Neodvezli vám popelnici a měli? Zavolejte co nejdříve na dispečink společnosti Poberounské odpady, ideálně ještě tentýž den. Když to klapne, tak vám popelnici odvezou třeba druhý den.

Zajišťuje Poberounské odpady s.r.o.
Kontakt na dispečink +420 737 240 419 - na toto číslo můžete nahlásit, pokud vám nebyla svezena popelnice v řádném termínu
Termíny svozů

viz Obecní kalendář

Kalendář svozu odpadů na rok 2023 najdete zde.

Cena / rok 2023

Frekvence svozu 1x za 14 dní
Popelnice 60 litrů / 1 407 Kč
Popelnice 110, 120 litrů / 2 814 Kč
Popelnice 240 litrů nebo 2x 120 litrů / 5 629 Kč

Frekvence svozu 1x  za 28 dní
Popelnice  110, 120 litrů / 1 299 Kč

Frekvence svozu - 6x za rok (pro chataře)
Popelnice nebo igelitový pytel 110 litrů / 649 Kč
Plátcům je poskytnuto 6 igelitových pytlů o objemu 110 litrů a nebo známka na popelnici pro rekreační objekt.
Cena za každý další zakoupený pytel činí 108 Kč.

Ohlášení Pokud přihlašujete nemovitost nebo měníte frekvenci svohzu, je třeba podat tzv. ohlášení. Ohlášení je možné vyplnit na obecním úřadě, případně stáhnout zde. Podepsané ohlášení buď doručíte na úřad nebo naskenujete a pošlete elektronicky. Ohlášení podává plátce.
Jak zaplatit

Bankovním převodem
Číslo účtu: 0363870339/0800
Variabilní symbol: číslo domu nebo chaty

V hotovosti nebo platební kartou
V úřední hodiny obecního úřadu.

Splatnost 30. duben 2023
Poznámka

V roce 2023 už nebudeme vydávat po zaplacení poplatku nálepky, které se lepí na popelnice. 

Do 30. dubna 2023 osadíme všechny sběrné nádoby čipem, který bude sloužit jako virtuální nálepka. Vám bude stačit zaplatit poplatek osobně na obci nebo převodem přes účet.

Od 1. května budou svozové vozy skenovat každou nádobu a nádoby, které nebudu řádně zaplaceny, nebudou svezeny.

Platná obedcně závazná vyhláška

Tříděný odpad

V Hlásné Třebani a na Rovinách se snažíme šetřit naše společné obecní finance tím, že odpad třídíme a minimalizujeme tak množství směsného odpadu, který končí na skládce. Kontejnery na plasty (žluté), papír (modré), sklo (zelené) nápojové kartony (oranžové), kovy (šedé), staré oblečení (bílé), elektroodpad (červené) a kuchyňské tuky najdete za budovou Obecního úřadu v Hlásné Třebani. Na Rovinách jsou kontejnery rozmístěny: papír, plast, plechovky a napojové kartony jsou v ulici K Černé Skále, sklo je v ul. Letovská a kuchyňské tuky na návsi u hasičské zbrojnice. Tříděný odpad si můžete nechávat odvážet přímo od domu, a to v určených pytlích, které obdržíte na Obecním úřadě (tzv. systém ECONIT).

Obecně závazná vyhláška č. 2/2022 o místním poplatku za odkládání komunitního odpadu

Ohlášení k místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu

Bioodpad

Produkuje Vaše zahrádka spoustu listí, trávy a nemáte ji kam dát? Ještě, než shrabete vše na kupu a zapálíte, zvažte – dým z jedné zahrady může zkazit pobyt venku vašim blízkým i vzdáleným sousedům. Obecní úřad rozmisťuje v obci kontejnery na bioodpad. 

Kontejnery budou vždy v období od března do listopadu nastálo umístěny v těchto místech:

  • náves Rovina
  • Pod Svahem
  • Na Zahrádkách
  • Na Plovárně
  • na návsi u kapličky (liché týdny)/ Pod Vinicí (sudé týdny

Do kontejneru patří – POSEKANÁ TRÁVA, SPADANÉ OVOCE, LISTÍ, VĚTVE A DŘEVINY. Prosíme, nevkládejte do kontejnerů bioodpad v pytlích, pytle nejsou kompostovatelné. 

Víte o vhodnějším místě kam kontejner umístit (především na Rovinách)? Neváhejte s Vaším nápadem kontaktovat obecní úřad.

Děkujeme, že třídíte!

Velkoobjemový a nebezpečný odpad

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu je od října 2020 změněn - každý poplatník, který platí v Hlásné Třebani nebo na Rovinách komunální odpad, může odvážet velkoobjemový a nebezpečný odpad do sběrného dvora v Řevnicích. Naši poplatníci budou ve sběrném dvoře v Řevnicích moci uložit bezplatně odpad do výše limitů. Detaily najdete v tomto článku.

Provozní doba sběrného dvora Řevnice od 1.8.2022:
pondělí:     9:00 - 11:00 a 13:00 - 18:00
úterý:         9:00 - 11:00 a 13:00 - 15:00
středa:       9:00 - 11:00 a 15:00 - 18:00 
čtvrtek:     9:00 - 11:00 a 13:00 - 15:00
neděle:       9:00 - 12:00

Kontakt na sběrný dvůr Řevnice https://www.revnice.cz/cs/mesto/sberny-dvur-revnice/