Komunální odpad

Neodvezli vám popelnici a měli? Zavolejte co nejdříve na dispečink společnosti Poberounské odpady, ideálně ještě tentýž den. Když to klapne, tak vám popelnici odvezou třeba druhý den.

Zajišťuje Poberounské odpady s.r.o.
Kontakt na dispečink +420 737 240 419 - na toto číslo můžete nahlásit, pokud vám nebyla svezena popelnice v řádném termínu
Termíny svozů

viz Obecní kalendář

Kalendář svozu odpadů na rok 2024 najdete zde.

Cena / rok 2024

Frekvence svozu 1x za 14 dní
Popelnice 60 litrů / 1 407 Kč
Popelnice 110, 120 litrů / 2 814 Kč
Popelnice 240 litrů nebo 2x 120 litrů / 5 629 Kč

Frekvence svozu 1x  za 28 dní
Popelnice  110, 120 litrů / 1 299 Kč

Frekvence svozu - 6x za rok (pro chataře)
Popelnice 110, 120 litrů / 649 Kč

Ohlášení Pokud přihlašujete nemovitost nebo měníte frekvenci svohzu, je třeba podat tzv. ohlášení. Ohlášení je možné vyplnit na obecním úřadě, případně stáhnout zde. Podepsané ohlášení buď doručíte na úřad nebo naskenujete a pošlete elektronicky. Ohlášení podává plátce.
Jak zaplatit

Bankovním převodem
Číslo účtu: 0363870339/0800
Variabilní symbol: 
Domy s číslem popisným:  XXX2413451 (xxx - doplñte císlo popisné),
Chaty: XXX2413452 (xxx - doplňte číslo evidenční bez nuly),

V hotovosti nebo platební kartou
V úřední hodiny obecního úřadu.

Splatnost 29. únor 2024
Poznámka

Od roku 2023 už nevydáváme po zaplacení poplatku nálepky, které se lepí na popelnice. Každá poplenice je osazena čipem, takže posádka svozového vozu má informaci o tom, zda je svoz každé jednotlivé nádoby zaplacen či nikoliv.

Platná obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu

Tříděný odpad

V Hlásné Třebani a na Rovinách se snažíme šetřit naše společné obecní finance tím, že odpad třídíme a minimalizujeme tak množství směsného odpadu, který končí na skládce.

Pro ukládání tříděného odpadu můžete využít následující možnosti:

1) Popelnice na tříděný odpad u Vašeho domu (papír, plasty, nápojové kartony a kovy)

Od února 2024 zavádíme svoz tříděného odpadu přímo od domu, Tříděný odpad uklídejte do dvou nádob:

  • plasty + nápojové kartony (tetra pack) + kovy (všechny tyto druhy je možné mít v jedné nádobě, se kterou si poradí třídící linka)
  • papír 

Tyto nádoby budou sváženy vždy v pondělí 1x za 4 týdny - konkrétní termíny svozu jednotlivých druhů odpadu nalezente v kalendáři svozu odpadů.

2) Kontejnery ve sběrných hnízdech

Kontejnery na plasty + nápojové kartony + kovy (žluté), papír (modré), sklo (zelené), staré oblečení (bílé), elektroodpad (červené) a kuchyňské tuky najdete za budovou Obecního úřadu v Hlásné Třebani.

Sběrné nádoby na papír a plast + nápojové kartony + kovy,  jsou umístěny v ulicíchi Pod Svahem, K Zámku, Trubská a Kytlinská.

Sběrné nádoby na papír, plast + nápojové kartony + kovy jsou umístěny v ulici K Černé Skále na Rovinách. 

Sběrné nádoby na plast, nápojové kartony, kovy a sklo jsou umístěny v ulici Letovská.

3) Sběrný dvůr Řevnice
Tříděný odpad (typicky větší objemy) můžete o​​dvézt také do sběrného dvora v Řevnicích.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2023 o stanovení místního systému odpadového hospodářství.

Ohlášení k místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu

Bioodpad

Produkuje Vaše zahrádka spoustu listí, trávy a nemáte ji kam dát? Ještě, než shrabete vše na kupu a zapálíte, zvažte – dým z jedné zahrady může zkazit pobyt venku vašim blízkým i vzdáleným sousedům. Obecní úřad rozmisťuje v obci kontejnery na bioodpad. 

Kontejnery budou vždy v období od března do listopadu nastálo umístěny v těchto místech:

  • náves Rovina
  • Pod Svahem
  • Na Zahrádkách
  • Na Plovárně
  • na návsi u kapličky (liché týdny)/ Pod Vinicí (sudé týdny

Do kontejneru patří – POSEKANÁ TRÁVA, SPADANÉ OVOCE, LISTÍ, VĚTVE A DŘEVINY. Prosíme, nevkládejte do kontejnerů bioodpad v pytlích, pytle nejsou kompostovatelné. 

Víte o vhodnějším místě kam kontejner umístit (především na Rovinách)? Neváhejte s Vaším nápadem kontaktovat obecní úřad.

Děkujeme, že třídíte!

Velkoobjemový a nebezpečný odpad

Každý poplatník, který platí v Hlásné Třebani nebo na Rovinách komunální odpad, může odvážet velkoobjemový a nebezpečný odpad do sběrného dvora v Řevnicích. Naši poplatníci budou ve sběrném dvoře v Řevnicích moci uložit bezplatně odpad do výše limitů. Detaily najdete v tomto článku.

Provozní doba sběrného dvora Řevnice:
pondělí:     9:00 - 11:00 a 13:00 - 18:00
úterý:         9:00 - 11:00 a 13:00 - 15:00
středa:       9:00 - 11:00 a 15:00 - 18:00 
čtvrtek:     9:00 - 11:00 a 13:00 - 15:00
neděle:       9:00 - 12:00

Kontakt na sběrný dvůr Řevnice www.sdrevnice.cz