Velkoobjemový a nebezpečný odpad - od října 2020 do sběrného dvora Řevnice

Jaké výhody vám změna přinese?

 • Využívání sběrného dvora Řevnice vám umožní vyvážet odpad průběžně, kdykoliv budeme potřebovat.

 • Sběrný dvůr má otevřeno 5 dní v týdnu včetně nedělí.

 • Nový systém bude spravedlivější, protože umožňuje nastavit limity pro bezplatné ukládání jednotlivých typů odpadu na jednu domácnost. Limity pro rok 2020 najdete v ceníku níže. Limity pro rok 2021 stanovíme po vyhodnocení fungování nového systému v letošním roce.

Jak na to?

Řevnický sběrný dvůr může využívat každá domácnost, která má pro daný rok v Hlásné Třebani zaplaceny poplatky za komunální odpad (obyvatelé i chataři). 

 1. Pokud nemáte v Hlásné Třebani trvalé bydliště, vyzvedněte si před návštěvou sběrného dvora na obecním úřadě v Hlásné Třebani potvrzení o zaplacení poplatků za odpad.
 2. Při první návštěvě dostanete kartu (nezabere to déle než 1 minutu) a podepíšete prohlášení, kde se mimo jiné zavazujete předávat na sběrný dvůr výhradně vlastní odpad, uhradit případné váhy přes limit a kartu nikomu nepředávat. 
 3. Na váze zvážíte vozidlo a řeknete obsluze, co je převažujícím odpadem, který vezete. Obsluha načte vaši kartu čtečkou, zkontroluje odpady a navede vás k příslušným kontejnerům. 
 4. Při další návštěvě se na začátku už jen prokážete kartou.

Kolik odpadu můžete odvézt a jak se počítá cena?

Dejme tomu, že přivezete stavební suť, přidáte křeslo, skříňku a kanystr vyjetého oleje. Obsluha po dohodě s vámi načte vaši kartu a pošle do počítače rozdělení odpadů podle hmotnosti - např. že suť tvoří 3/4 hmotnosti, velkoobjemový odpad (křeslo, skříňka) 1/4 hmotnosti a 2 litry oleje zapíše jako 2 kg nebezpečného odpadu.

Podle váhy prázdného auta (a třeba vozíku) a poměrů konkrétní hmotnosti jednotlivých typů odpadu se pa vypočítá výsledná váha  – např. že stavební suti bylo 120 kg a 30 kg tvořil velkoobjemový odpad. Pokud jste nepřekročili limity pro bezplatné uložení odpadu,  můžete po pokynu obsluhy odjet. Pokud byste překročili roční limity na jednu domácnost, bude nutné nadlimitní váhu odpadu uhradit – viz ceník níže.

Odpady, které můžete ve sběrném dvoře uložit bez ročního limitu množství na domácnost:

 • papír a lepenka
 • sklo
 • textilní materiály
 • plasty
 • kovy
 • bioodpad (omezeno kapacitou dvora)
 • větve na štěpku
 • tonery do tiskáren
 • baterie
 • elektro – drobná elektronika, TV, monitory, bílá elektronika, zářivky

Otevírací hodiny sběrného dvora Řevnice

Pondělí:            9:00 - 11:00 a 13:00 - 18:00
úterý:                9:00 - 11:00 a 13:00 - 15:00
středa:              9:00 - 11:00 a 15:00 - 18:00 
čtvrtek:             9:00 - 11:00 a 13:00 - 15:00
neděle:              9:00 - 12:00

Sběrný dvůr se nachází na adrese: Na Bořích 1077, Řevnice, přibližně na půli cesty mezi Řevnicemi a Halouny po silnici II/115 v areálu bývalé skládky. Sběrný dvůr na mapách najdete zde: Mapy.cz, Google Mapy, Apple Mapy.

Kontakty:

David Velek, 702 041 431, velek@revnice.cz
Mojmír Mikula, 702 041 425, ts@revnice.cz