Vodovod Hlásná Třebaň, Rovina - 3. etapa

Základní informace

Název projektu Vodovod Hlásná Třebaň, Rovina - 3. etapa
Místo

Hlásná Třebaň, ulice Ve Vejtrži, Na Plovárně, Řevnická

Digitální mapa (T-Mapy)

Oblast Voda a kanalizace
Předpokládané finanční náklady Zatím nejsou známy
Požadovaná dotace
Aktualizováno 09.03.2020
Stav projektu V přípravě
Poznámka

Realizace projektové dokumentace pro stavební povolení

Zodpovědná osoba
 

Ing. Tomáš Snopek
 

Popis projektu

V rámci stavby dojde k výstavbě vodovodních řadů v lokalitě Ve Vejtrži, Na Plovárně a chybějící část v ul. Řevnická.

Navržené vodovodní řady budou umístěny v místních komunikacích.

Ke stažení

Milníky projektu

  • xx. xx. 20xx, Podání žádosti o dotaci

  • xx. xx. 20xx, Vydání stavebního povolení

  • xx. xx. 20xx, Vydání územního rozhodnutí

  • xx. xx. 20xx, Schválení záměru projektu