Základní informace

Název projektu Dětské hřiště u řeky
Místo Hlásná Třebaň, ulice Na Zahrádkách
Digitální mapa (T-Mapy)

Zobrazit na mapě

Oblast Volný čas
Předpokládané finanční náklady cca 1 163 338 Kč s DPH
Požadovaná dotace 931 336 Kč
Aktualizováno 20. 02. 2021
Stav projektu Dokončen
Poznámka

Hotova je první i druhá etapa

Zodpovědná osoba
 

Ing. Jiří Krátký
 

Popis projektu

Dětské hřiště u Berounky je určeno pro věechny věkové kategorie dětí. Je budováno na pozemku parc. č. 378 v ulici Na Zahrádkách naproti křižovatce s ulicí Spojovací. 

V části pozemu blíže řece Berounce je situováno hřiště pro menší děti (I. etapa) - houpačky, pískoviště, lanové prvky a dvojvěž se skluzavkou. První etapa byla podpořena příspvěvkem Nadace ČEZ ve výši 460 tis. Kč.

Ve střední části pozemku je umístěna lanová věž (II. etapa). V části pozemku blíže k ulici Na Zahrádkách byl vytvořen "plácek" 16 x 8 metrů bez herních prvků pro volné využití a workoutové hřiště pro starší děti (II. etapa).

Hřiště je doplněno mobiliářem (lavičky, odpadkové koše), vytvořeny ploty a osázeno zelení.

Milníky projektu

  • 7. 2. 2020, Byla podána žádost o dotaci na I. etapu Nadaci ČEZ
  • 5. 3. 2020, Žádost o dotaci Nadaci ČEZ byla schválena
  • 14. 2. 2020, Podána žádost o o dotaci na II. etapu na Ministerstvo pro místní rozvoj
  • 30. 6. 2020, Schválena žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na II. etapu 
  • říjen - listopad 2020, Realizace I. etapy
  • listopad - prosinec 2020, Realizace II. etapy

Fotogalerie

Projekt Hřiště u Berounky Hlásná Třebaň byl podpořen příspěvkem Nadace ČEZ ve výši 460.000 Kč. Děkujeme.