32Základní informace

Název projektu Bezbariérový chodník ke hřbitovu
Místo Hlásná Třebaň, ulice Karlštenská – od prodejny Coop ke hřbitovu
Digitální mapa (T-Mapy)

Zobrazit na mapě

Oblast Cesty a chodníky
Předpokládané finanční náklady

3 262 660 Kč s DPH

Získaná dotace 1  551 428 Kč s DPH
Aktualizováno 01. 02. 2021
Dotační titul Státní fond dopravní infrastruktury - program bezpečnost 
Registrační číslo projektu 5217510392
Stav projektu V realizaci
Dodavatel Betonpflaster, s.r.o.
Datum podpisu SoD 24.06.2020
Poznámka

Realizace rozdělena na dva úseky od hřbitova k ul. Nad Pískovnou a od ul. Nad Pískovnou k COOP. 

Zodpovědná osoba
 

Ing. Tomáš Snopek
 

Popis projektu

Bezbariérový chodník je navržen podél silnice II. třídy v ulici Karlštejnská od prodejny COOP ke hřbitovu.

V prostoru u hřbitova je navržen dlážděný vstup a 2 parkovací stání pro potřeby návštěvníků hřbitova.

Chodník bude výškově od stávající silnice oddělen žulovým řezaným obrubníkem.

Základní šířka bezbariérového chodníku je 2 metry, pouze ve stísněných poměrech z důvodu vlastnických vztahů či stávajících překážek je šířka snížena na 1,25 metru. Celková délka chodníku je cca 285 metrů.

Vlastní bezbariérový chodník bude proveden ze žulových štípaných kostek. Chodník bude ukončen pomocí zahradního obrubníku s výškou nášlapu 0,06 metru. Mezi zahradním obrubníkem a hranicí parcel (oplocením) bude provedena parková úprava.

Vjezdy na parcely budou provedeny se sníženým obrubníkem s nášlapem.

Vjezdy budou z barevně odlišné dlažby od chodníku. Některé vjezdy dle situace jsou ukončeny odvodňovacím žlabem. Na rozhraní vjezdu a vozovky bude umístěn varovný pás z červené reliéfní dlažby s výstupky.

Ke stažení

Chodník v Karlštejnské ulici bude! (článek)

Milníky projektu

  • 15. 11. 2018, Byla podána žádost o dotaci na SFDI
  • 14. 11. 2018, Vydáno MěÚ Beroun Stavební povoleni
  • 30. 06. 2020, Vybrán dodavatel a podána žádost o dotaci na Středočeský kraj
  • 10. 07. 2020, Získána dotace ze SFDI
  • listopad 2020 - zahájeny stavební práce - dešťová kanalizace

Fotogalerie