Studie zklidnění dopravy

Jak snížit rychlost aut projíždějících naší obcí? Jak zvýšit bezpečnost chodců? Tím se zabývala studie zklidnění dopravy.

V rámci projektu Studie zklidnění dopravy byla nejprve zpracována analytická část, která měla za úkol zmapovat stávající stav dopravy, jak silniční a hromadné, tak i cyklistické a pěší vazby. Průzkumy potvrdily vysokou intenzitu silniční motorové dopravy a časté překračování rychlosti v obci až o 20 km/h.

Zpracovatel Ing. Josef Filip, Ph.D. proto dostal jako jeden z klíčových úkolů v návrhové části přijít s konkrétními opatřeními pro snížení rychlosti projíždějících vozidel. Pro každé problematické místo bylo zpracováno několik (až šest) variant řešení, z nichž jsme vybírali nejvhodnější.

Návrhy dopravních opatření pak byly projednány jak s Dopravním inspektorátem Policie ČR, tak správou a údržbou silnic Středočeského kraje, aby byly právně a technicky realizovatelné.

Některá opatření vyžadují jednat s majiteli pozemků či přilehlých nemovitostí. To je úkol, který nás čeká předtím, než se pustíme do zpracování detailních projektových dokumentů.

Kompletní studii (analytickou i návrhovou část) si můžete stáhnout na níže uvedených odkazech.

1. Vjezdová brána rovina

Proč to děláme

 1. Zpomalení vozidel při vjezdu do obce z Rovin

2. U lávky

Proč to děláme

 1. Zřízení krátkodobého (10–15 min.), bezpečného parkování pro umožnění nástupu a výstupu osob
 2. Zpomalení pohybu vozidel v prostoru před lávkou lokální změnou povrchu v okolí přechodu
 3. Prostor pro odložení jízdních kol
 4. Bezpečné napojení pěších na novou lávku
 5. Lokálně odpočinkové místo na svahu násypu lávky

3. U kapličky

Proč to děláme

 1. Vytvoření bezpečného přechodu před školou Hlásek s prvkem zpomalení pohybu vozidel změnou povrchu
 2. Změna povrchu v okolí kapličky a vizuální sjednocení celého prostoru návsi
 3. Místo otáčení vozidel autobusu pro případnou další možnost dopravy
 4. Provedení zahradních úprav v okolí kapličky

4. Česká hospoda

Proč to děláme

 1. Zpomalení průjezdu vozidel obcí pomocí lokální změny materiálu povrchu
 2. Přesunutí stávajícího nepřehledného přechodu pro bezpečnější přecházení
 3. Zamezení vjezdu autobusové dopravy do ulice Mořinská
 4. Vytvoření parkovacích stání v prostoru COOP

5. Parkování u sokolovny

Proč to děláme

 1. Vytvoření parkovacích míst u sokolovny
 2. Parkovací místa mohou být rovněž použita pro blízký obecní úřad

6. U školky

Proč to děláme

 1. Odstranění problematické křižovatky / výjezdu
 z ulice Luční do ulice Karlštejnská – Na Paloučku
 2. Výrazné omezení tranzitní dopravy v prostoru před školkou
 3. Jednodušší napojení ulice Luční na Karlštejnskou
 4. Pěší propojení prostoru před školkou do ulice Na Paloučku a Ovesná bez automobilové dopravy
 5. Zpomalení dopravy na silnici Karlštejnská změnou povrchu a přechodem

7. Chodník Karlštejnská

Proč to děláme

 1. Omezení akcelerace vozidel od Karlštejna
 2. Zpomalení vozidel změnou povrchu
 3. Vybudování bezpečného pěšího propojení podél silnice Karlštejnská
 4. Vybudování přechodu pro chodce do ulice Pod Svahem

8. Vjezdová brána Karlštejn

Proč to děláme

 1. Omezení akcelerace vozidel od Karlštejna
 2. Zpomalení vozidel změnou povrchu
 3. Vybudování bezpečného pěšího propojení podél silnice Karlštejnská
 4. Vybudování přechodu pro chodce do ulice Pod Svahem

9. Na Návsi – Rovinská

Proč to děláme

 1. Zpomalení vozidel při vjezdu do obce z Letů
 2. Bezpečné provedení pěší komunikace od návsi k restauraci Chalupa a dále v návaznosti na polní cestu na Mořinku
 3. Zpřehlednění křižovatky a vjezdu k restauraci
 4. Zpomalení průjezdu vozidel změnou povrchu

10. Chatařská – Řevnická

Proč to děláme

 1. Provedení jednosměrného napojení oblasti
 2. Směrově příznivější napojení na ulici Řevnická

11. Napojení ulice Formanská

Proč to děláme

 1. Řešíme problematické místo, abychom naplnili platné normy
 2. Vjezd do ulice proveden přehlednější
 3. Oprava stávajících opěrných zdí

Základní informace

Název projektu Studie zklidnění dopravy
Místo Hlásná Třebaň, Rovina
Oblast Plánování
Aktualizováno 15. 2. 2022
Stav projektu Dokončeno
Poznámka

Zodpovědná osoba
 

Ing. Tomáš Snopek