Základní informace

Název projektu Územní plán obce Hlásná Třebaň
Katastrální území Hlásná Třebaň
Digitální mapa (T-Mapy)

Zobrazit na mapě

Oblast Plánování
Aktualizováno 2. 6. 2022
Stav projektu Probíhá tvorba nového plánu, zpracování průzkůmů 
Poznámka

Zodpovědná osoba
 

Ing. Tomáš Snopek
 

Popis projektu

Územní plán jako základní koncepční dokument obce Hlásná Třebaň a mimo jiné říká, kde se smí stavět, případně co a za jakých podmínek. Je to „dohoda o budoucí podobě území“; dohoda mezi obyvateli a úředníky, kteří hájí zájmy veřejné. Vytváří podmínky pro ideální rozvoj.

V  současné době probíhá tvroba nového územního plánu. Probíhá zpracování průzkůmů potřebných k tvorbě zadání. 

Kompletní dokumentaci naleznete zde.

Milníky projektu

  • 20.07. 2017, Datum nabytí účinnosti změny č. 2 úzrmního plánu
  • 25.05. 2021 Podpis pořizovatelské smlouvy o podmínkách pořízení nového Úzmeního plánu Hlásná Třebaň
  • 10.09. 2021 Podpis smlouvy se zpracovatelem nového územního plánu, zahájení zpracování doplňkových průzkumů a rozborů
  • 23.06.2022 Předloženy doplňkové průzkumy a rozbory k projednání