Zpravodaj třebaňských a rovinských občanů a chatařů 5/2020

Slovo starosty

Vážení sousedé,

už skoro měsíc a půl čelíme nouzovému stavu, který zavedla naše vláda kvůli pandemii koronaviru. Naštěstí to vypadá, že přísná opatření zafungovala a začneme se postupně vracet k normálnímu životu.

I když se přijatá opatření pozvolna uvolňují, nebylo by rozumné odhodit veškerou opatrnost a ohleduplnost, díky které se nám podařilo situaci zmírnit. Jen naše odpovědné chování může přispět k tomu, aby se situace opět nezhoršila.

Pandemie má a ještě bude mít vliv na každého z nás. Samozřejmě ovlivnila i činnost našeho úřadu. I tak jsme se snažili, aby se chod obce nezastavil. Agenda se tedy z velké části přesunula do online režimu, ve kterém jsme se potkávali na pracovních poradách zastupitelstva a krizového výboru, schůzkách jednotlivých výborů a během dubna také zorganizovali dvakrát online veřejné zasedání zastupitelstva, kam byl umožněn přístup veřejnosti.

Přes videokonference jsme mohli uskutečnit i setkání s projektanty či dodavateli služeb. Stále tak pokračují projekční práce na nové lávce i rozšíření vodovodních řadů. Pracujeme na výběru dodavatele studie likvidace dešťových vod, či studii bezpečnosti dopravy v obci.

Koncem dubna jsme v omezeném režimu obnovili úřední hodiny na obecním úřadě. V nutných případech je tedy možné navštívit obecní úřad. Pokud to nutné není, prosíme Vás, abyste upřednostňovali především telefonický a elektronický kontakt.

Citelně virus ovlivnil situaci kolem kulturních akcí. Muselo být zrušeno tradiční Pálení čarodějnic i Staročeské máje. Již se těším na to, až se budeme moci společně na nějaké z akcí potkat a věřím, že to bude třeba na Lampionové plavbě po řece Berounce.

Závěrem moc děkuji všem, kteří nám pomohli situaci kolem pandemie v rozumné míře zvládnout, tedy zastupitelům a členům krizového výboru, hasičům a všem vám dobrovolníkům, kteří jste nám pomáhali.

Přeji všem pevné zdraví a buďte stále opatrní.

Tomáš Snopek

Vydání

Ročník 33
Číslo 5
Datum vydání 1. 5. 2020
Ke stažení ve formě PDF

Zpravodaj hlásnotřebaňských a rovinských občanů - květen 2020

Poznámka

 

Více o Zpravodaji, redakční radě, vydavatelských údajích a informacích a pokynech pro autory se dozvíte na stránce O Zpravodaji.