Zpravodaj třebaňských a rovinských občanů a chatařů je tištěný (offline) časopis vydávaný Obcí Hlásná Třebaň. Přináší zprávy z obecního úřadu, informace o aktivitách v obci a jejím okolí.

Tipy na články, poznámky k publikovanému obsahu, připomínky k funkčnosti či designu zpravodaje nám prosím zasílejte na zpravodaj@hlasnatreban.cz.

Vydavatelské údaje

Název Hlásná Třebaň, Zpravodaj třebaňských a rovinských občanů a chatařů
Médium Tištěné
Vydáváno od  roku 1987
Periodicita Měsíčník, vychází 1. den v měsíci
Obsahové zaměření zprávy z úřadu, rozvoj obce, kulturní a jiné akce z obce a okolí
Jazyk textu čeština
Vydavatel Obec Hlásná Třebaň, IČ 002 33 234, Karlštejnská 150, 267 18 Hlásná Třebaň

Redakční rada

Ing. Pavel Procházka (vedoucí redaktor), Lucie Batíková, Hana Kornalská, Mgr. Klára Kovaříková, Miloslava Snopek