Zpravodaj třebaňských a rovinských občanů a chatařů je tištěný (offline) i elektronický (online) časopis vydávaný Obcí Hlásná Třebaň. Přináší zprávy z obecního úřadu, informace o aktivitách v obci a jejím okolí. Pravidla vydávání Zpravodaje naleznete zde.

Tipy na články, poznámky k publikovanému obsahu, připomínky k funkčnosti či designu zpravodaje nám prosím zasílejte na zpravodaj@hlasnatreban.cz.

Vydavatelské údaje

Název Hlásná Třebaň, Zpravodaj třebaňských a rovinských občanů a chatařů
Médium Tištěné, elektronické
Vydáváno od  roku 1987
Periodicita Měsíčník, vychází 1. den v měsíci
Obsahové zaměření zprávy z úřadu, rozvoj obce, kulturní a jiné akce z obce a okolí
Jazyk textu čeština
Vydavatel Obec Hlásná Třebaň, IČ 002 33 234, Karlštejnská 150, 267 18 Hlásná Třebaň

Redakce a redakční rada

Mgr. Klára Kovaříková - šéfredaktorka, Hana Kornalská, Ing. Jiří Krátký, Miloslava Snopek, Mgr. Monika Staňková