Velkoobjemový a nebezpečný odpad

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu bude probíhat v sobotu 2. května 2020.

Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven v pískovně za budovou TJ Sokol a na návsi na Rovinách od 9.00 hodin do 11.00 hodin.

Kontejner na nebezpečný odpad bude přistaven v pískovně za budovou TJ Sokol od 9.00 hodin do 10.00 hodin a od 10.15 hodin do 11.00 hodin na návsi na Rovinách.

Prosíme při dovozu odpadu dodržujte stanovená opatření - noste roušky a dodržujte bezpečnostní odstupy.

Do nebezpečného odpadu patří televize, lednice, plechovky od starých barev, ředidla, pneumatiky, zářivky atd.

Žádáme všechny občany a chataře, aby odpad přiváželi pouze v tento den a v určené hodiny.