Obnovení svozu tříděného odpadu ECONIT

Vzhledem k uvolňování vládních opatření obnovujeme od 27.4. svoz tříděného dopadu v pytlích tzv. Econit.

Svoz plánovaný na pondělí 27.4. tedy již proběhne.

Prosíme dodržujte hygienická opatření. Pytle odkládejte řádně uzavřené.

V případě domácnosti s minimálně jednou osobou v karanténě odpad netřiďte. Veškerý odpad od osob v karanténě, ukládejte do nádoby na směsný odpad.

Více o tom, jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie naleznete na stránkách Ministerstva životního prostředí.