Oznámení o výkonu zeměměřických činností pro aktualizaci ZABAGED v roce 2020

Zěměměřický úřad bude provádět zeměměřickou činnost pro aktualizaci ZABAGED v roce 2020 na území obce Hlásná Třebaň.

Pověření zaměstnanci oprávněni pro výkon zeměměřické činnosti budou v nezbytném rozsahu vstupovat a vjíždět na pozemky po předchozím oznámení vlastníkovi nebo oprávněnému uživateli pozemku.

Kontaktní osoba ZÚ pro terénní topografické práce: Ing. Pavel Zahradníček, Pavel.Zahradnicek@cuzk.cz, tel.: 281 041 643 nebo 605 279 242.

Více info zde.