Informace z Mateřské školy Hlásná Třebaň

Vážení rodiče,

Obracíte se na nás s dotazy, kdy bude pro Vaše děti otevřena naše Mateřská škola.

Konkrétní termín zatím neznáme.

Stále čekáme na konkrétní epidemiologická a hygienická opatření, která vydá vláda nejpozději do 30.4.2020. Od těchto opatření se bude i odvíjet další postup.

Možný návrh ze strany ministerstva školství k otevření MŠ byl zatím zmíněn na 25. 5. 2020 za předpokladu zajištění podmínek (které bude obsahovat metodika z ministerstva) ze strany MŠ.

Otevření školy je v současné době velkým rizikem. Pokud bychom nyní školu otevřeli, zanikne rodičům také nárok na ošetřovné.

Ministerstvo školství proto doporučuje vyčkat s případným stanovením termínu otevření MŠ alespoň do 30. 4. 2020, tj. k datu vydání metodiky včetně stanoviska Ministerstva práce a sociálních věcí k nároku či stanovení podmínek pro vyplácení ošetřovného.

Již teď byste ale měli zvážit, zda nespadáte do rizikové skupiny – tj. zda Vaše dítě není z rodiny, kde se vyskytují mimo jiné osoby se srdečními chorobami, s chronickým respiračním onemocněním, s vysokým krevním tlakem, osoby 65+, se sníženou imunitou, onkologicky nemocné apod.

V případě, že ano, je nástup dítěte do MŠ po jejím otevření velmi riskantní.

Víme, že jsou dnešní dny obtížné a vývoj pandemie COVID-19 nepředvídatelný. Nejistota v tom, co bude dál, tomu nepřidává.

Buďme ale silní a pozitivně naladění.

Mgr. Radka Perglerová

Ředitelka MŠ Hlásná Třebaň

Tomáš Snopek

Starosta obce