Usnesení zastupitelstva v roce 2018

Jednání číslo Datum Program
1/2018 2. 1. 2018

Usnesení č. 1 

2/2018 30. 1. 2018

Usnesení č. 2

3/2018 13. 2. 2018

Usnesení č. 3

4/2018 13. 3. 2018

Usnesení č. 4

5/2018 10. 4. 2018

Usnesení č. 5

6/2018 9. 5. 2018

Usnesení č. 6

7/2018 5. 6. 2018

Usnesení č. 7

8/2018 19. 6. 2018

Usnesení č. 8

9/2018 10. 7. 2018

Usnesení č. 9

10/2018 31. 7. 2018

Usnesení č. 10

11/2018 28. 8. 2018

Usnesení č. 11

12/2018 11. 9. 2018

Usnesení č. 12

13/2018 25. 9. 2018

Usnesení č. 13

14/2018

Usnesení č. 14

15/2018 - Ustavující schůze 1. 11. 2018

Usnesení č. 15

16/2018 12. 11. 2019

Usnesení č. 16

17/2018

26. 11. 2018

Usnesení č. 17

18/2018

13. 12. 2018

Usnesení č. 18

Usnesení zastupitelstva v roce 2017

Usnesení zastupitelstva v roce 2016

Usnesení zastupitelstva v roce 2015