Zpravodaj třebaňských a rovinských občanů a chatařů 09/2019

Slovo starosty

Vážení a milí spoluobčané,

máme tu konec dovolených, dětem skončily letní prázdniny a všichni se vracíme ke svým běžným povinnostem doma i v práci.

Doufám, že jste si dobře odpočinuli, poznali nové kraje anebo jen tak lenošili někde u vody. I když letošní léto sice nebylo tak štědré na slunce a teplo jako to minulé, věřím, že jste si ho všichni řádně užili.

 I zastupitelé využili léta a řada z nich odcestovala s rodinami na dovolené. Zastupitelstvo se tedy v měsíci srpnu sešlo výjimečně pouze jednou. Agendy a problémů však zastupitele stihli probrat nebývale mnoho.

V průběhu měsíce jsme tedy zahájili jednání s firmami, které nám poskytly nabídky na zpracování studie zklidnění dopravy v obci. O tomto tématu již hovoříme několik měsíců a nyní se snad již blížíme ke konci. Vzhledem k tomu, že na jednotné zadání se k nám dostalo několik často velmi odlišných nabídek, rozhodli jsme se ustanovit pracovní skupinu, která postupně osobně jedná z uchazeči tak, aby bylo co nejdříve možné vybrat vítěze a zahájit práce na dané studii.

Stejný vývoj má i studie likvidace dešťových vod. I zde jednáme s jednotlivými projektanty, tak, abychom zajistili co možná nejkvalitnější návrh za co nejlepší cenu pro obec. Zde je problém ještě palčivější, protože časté přívalové deště v některých místech vodou z obecních komunikací zaplavují přilehlé soukromé objekty. Myslím, že nejkritičtější místa se nám alespoň provizorně podařilo vyřešit, i když leckde to bylo s velkým úsilím. Koncepční a definitivní řešení je však nezbytné.

Připravujeme se také na podání žádosti o dotaci na II. etapu kanalizace v Hlásné Třebani. Zastupitelstvo na svém zasedání rozhodlo o zadání zpracování prováděcí dokumentace ke stavbě a realizaci výběrového řízení na dodavatele ještě před podáním žádosti o dotaci. Toto by nám mělo zajistit několik velmi potřebných bodů k tomu, abychom byli úspěšní. Všichni věříme v to, že získat dotaci se jistě povede.

Rozhodli jsme se také, že do stejné výzvy podáme také žádost na prodloužení vodovodních řadů, kde máme projekty pro některé ulice. I zde bude nezbytné nechat zpracovat prováděcí dokumentaci a provést výběrové řízení.

Stále také pracujeme na projektu kanalizace na Rovinách. V rámci tohoto projektu jsme schválili konečné znění a podepsali smlouvu na rozšíření ČOV  v Řevnicích, kam bude právě kanalizace z Rovin směřovat. Zabýváme se také přípravou projektu, tak, abychom mohli podat žádost o vydání stavebního povolení. Zde bych již poněkolikáté rád apeloval na občany Rovin, kteří projevili zájem o přípojku, aby se dostavili na obecní úřad podepsat situační výkres. Jedná se o souhlas s připojením a souhlas se stavbou, což je nezbytná příloha k žádosti o stavební povolení.

V pozadí nezůstal ani strategický plán, na kterém se neustále pilně pracuje, abychom vám na podzim mohli představit jeho finální podobu. Mnoho úsilí jsme také věnovali projektu dětského hřiště, o kterém se dočtete více v dalším článku, výběru nové právní kanceláře pro obec, odkupu pozemků pod cestami, či zadání na zpracování jednotného vizuální stylu obce.

Srpen byl také ve znamení všech možných kontrol. Nejdříve si náš úřad vzala do hledáčku Česká správa sociálního zabezpečení, následně Ministerstvo vnitra na cizí podnět kontrolovalo správnost obecních vyhlášek a nakonec jsme absolvovali kontrolu České inspekce životního prostředí na naší čistírně odpadních vod. Nutno podotknout, že kromě drobností od ČSSZ, byly všechny ostatní kontroly bez výhrad.

Vážení spoluobčané, máme tu konec prázdnin a tak přeji učitelům a rodičům bezbolestný začátek školních povinností, školákům zvědavost a radost z nově nabývaných vědomostí a nám všem ostatním přeji krásný a slunný podzim.

Tomáš Snopek

Vydání

Ročník 32
Číslo 9
Datum vydání 30. 8. 2019
Ke stažení ve formě PDF

Zpravodaj třebaňských a rovinských občanů a chatařů - září 2019

Poznámka

 

Více o Zpravodaji, redakční radě, vydavatelských údajích a informacích a pokynech pro autory se dozvíte na stránce O Zpravodaji.