Hlasování o vyhlídce na Černé skále

Do 15. června můžete hlasem vyjádřit svůj názor na projekt vyhlídky na Černé skále, a to jak na webu kraje, tak v anketě naší obce.

Žhavě diskutovaný projekt vyhlídky na Černé skále dospěl do stadia rozhodování. Zda bude či nebude mít projekt šanci na úspěch, můžete rozhodnout vy.

HLASOVÁNÍ NA WEBU KRAJE
Od 16. května do 15. června 2020 běží klíčové hlasování na webu kraje, který rozděluje finanční prostředky. Dotaci z kraje získají pouze projekty s nejvyšším počtem hlasů. Hlasovat mohou jen občané Středočeského kraje starší 18 let. Při hlasování je třeba zadat číslo občanského průkazu a datum narození. Každý občan má k dispozici 5 kladných a 2 záporné hlasy. Pro jeden projekt může každý využít maximálně 2 kladné a 1 záporný hlas. Ať se vyjádříte k vyhlídce jakkoliv, budete mít ještě nejméně 3 kladné hlasy k dispozici. Můžete podpořit další projekty, v našem nejbližším okolí například revitalizaci návsi na Mořince. Hlasovat na krajském webu můžete na adrese: https://mujkraj.kr-stredocesky.cz/hlasovani/

ANKETA Hlásné Třebaně a Rovin

Protože ani rozhodování zastupitelů o podání projektu vyhlídky do soutěže Středočeského kraje nebylo jednomyslné, rozhodlo se zastupitelstvo, že před finálním rozhodováním o realizaci či nerealizaci projektu uskutečníme anketu mezi občany a chataři v naší obci.

Anketní otázka obce:
Souhlasíte se zbudováním vyhlídkového místa na Černé skále dle návrhu zveřejněném ve Zpravodaji a na webu obce?

A) ano
B) ne

Hlasování proběhne prostřednictvím systému obecních SMS zpráv „mobilní rozhlas“. V mobilním rozhlase máme registrováno k 15. 5. celkem 579 občanů a chatařů. Snahou obecního úřadu je, aby bylo v mobilním rozhlase registrováno co nejvíce obyvatel, protože je to nejrychlejší komunikační kanál v případě mimořádných událostí.

V prvním červnovém týdnu přijde všem registrovaným SMS zpráva s anketní otázkou, na kterou bude stačit odpovědět ANO či NE. Cena za SMS zprávu je podle tarifu vašeho operátora. Hlasovat budete moci také v aplikaci, pokud ji máte nainstalovanou.

Pokud nejste registrováni do mobilního rozhlasu, můžete tak učinit dvěma způsoby:

1) na webu https://hlasnatreban.mobilnirozhlas.cz

2) telefonicky na obecním úřadě (311 681 101)

Pokud chcete v anketě hlasovat a vyjádřit názor a nejste zaregistrováni v mobilním rozhlasu, tak můžete vhodit lístek s názorem a odpovědí na uvedenou otázku do schránky obecního úřadu do 15. 6., kdy bude obecní anketa i hlasování na webu kraje uzavřeno. Pokud projekt uspěje v krajském hlasování a získá finanční prostředky, budou zastupitelé rozhodovat o realizaci či nerealizaci. Výsledek ankety prostřednictvím mobilního rozhlasu bude sloužit jako jeden z podkladů pro rozhodování zastupitelů o realizaci stavby vyhlídky.

O výsledcích obou anket vás budeme informovat v červencovém vydání Zpravodaje.

Popis projektu vyhlídky

Projekt je navržen jako cílové místo procházek místních obyvatel. Důvody a okolnosti vzniku projektu najdete v dubnovém vydání Zpravodaje. Článek zastupitele Jana Valenty k návrhu pak v květnovém vydání Zpravodaje.

Text: Jiří Krátký

Návrh vyhlídky na Černé skále

Vizualizace vyhlídky 

Vizualizace vyhlídky