Zpravodaj třebaňských a rovinských občanů a chatařů 4/2020

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

jsme uprostřed složité doby, kterou si ještě na začátku měsíce nikdo z nás nedokázal představit. Doby, která všechny z nás donutila razantně změnit svůj styl života. Doby, která pro některé z nás může být jednou z nejtěžších, jakou kdy zažili, a která vyžaduje naši plnou odpovědnost při dodržování zavedených opatření. Jen tak můžeme virus co nejrychleji překonat.

Vážení spoluobčané, chtěl bych vám moc poděkovat za vaše chování. Myslím, že od samého počátku všichni přistupujete k zavedeným opatřením velmi zodpovědně. Chtěl bych také poděkovat za vlnu solidarity, která se ke mně dostává. Od prvních dnů, kdy byla zavedena přísná omezení, přijímám spoustu vašich nabídek s pomocí.

Na tuto dobu nebyl vůbec nikdo připraven. Od vlády a státu se k nám nedostalo nic krom informací, které jsme mohli slyšet v médiích. Nedostaly se k nám žádné ochranné pomůcky. Byli jsme tedy odkázáni pouze sami na sebe a já jsem pyšný na to, že jsme se dokázali semknout a společnými silami ty počáteční hektické dny překonat.

Je jisté, že nás čeká ještě několik týdnů, kdy budeme s epidemií bojovat. Je nutné, abychom byli i nadále důslední a opatření striktně dodržovali.

Tato situace nás však neohrozí jen zdravotně, ale bude mít i velký vliv na stav naší ekonomiky. Od počátku velmi intenzivně vnímám fakt, že může pro některé subjekty být existenční. Věřím, že se tak nestane a díky naší odpovědnosti bude možné brzy některá opatření zmírnit.

Sousedé, děkuji vám všem za vaši pomoc a odpovědnost a přeji vám do dalších týdnů mnoho zdraví, elánu.

Věřím, že v dalším čísle již budeme psát o tom, jak jsme virus překonali.

Spolu to zvládneme!

Tomáš Snopek

Vydání

Ročník 33
Číslo 4
Datum vydání 1. 4. 2020
Ke stažení ve formě PDF

Zpravodaj hlásnotřebaňských a rovinských občanů - dube 2020

Vložený list Zpravodaje

Poznámka

 

Více o Zpravodaji, redakční radě, vydavatelských údajích a informacích a pokynech pro autory se dozvíte na stránce O Zpravodaji.