Tíšnové telefonní linky

112 – Integrovaný záchranný systém

----------------------------------
150 – Hasiči
155 – Záchranná služba
158 – Police České republiky
156 – Městká policie (nebo přímý kontakt na strážníky v Řevnicích 773 837 230)

Jak správně volat na tísňovou linku

  1. Představíš se
  2. Řekneš odkud voláš
  3. Stručně popíšeš, co se stalo
  4. Udáš adresu, nebo místo, kde k události došlo
  5. Odpovíš na otázky dispečera tísňové linky

Poruchy a havárie

Plynu (GridServices, s.r.o.) – 1239
Vodovodu (AQUACONSULT, spol. s.r.o.) – 724 005 900
Elektřiny (ČEZ Distribuce, a. s.) – 800 850 860

Nemocnice a pohotovost

Záchranná služba a pohotovost Řevnice – 257 721 777
Nemocnice Beroun – 311 745 272
Nemocnice Hořovice – 311 551 111

Odpady a svoz odpadních vod

Bioodpad – Ukládání a odvoz bioodpadu

Dopravci odpadních vod s platnou smlouvou k vypouštění na řevnické čistírně.

Milan Hlavatý – 602 357 052 (objem nádrže 8 m3)
Václav Landa – 702 979 798 (objem nádrže 11 m3)
Antonín Lis – 604 581 082 (objem nádrže 4 nebo 8 m3)

Ostatní služby

Obecní mateřská škola Hlásná Třebaň – 702 148 940
Mateřská škola Hlásek – 733 535 661
Základní škola Hlásek – 777 761 962
Pečovatelská služba – Rozsah poskytovaných činností, ceník a kontakty
Knihovna – Seznam knih a kontakty
Česká pošta Karlštejn – Kontakty a úřední hodiny
Česká pošta Zadní Třebaň – Kontakty a úřední hodiny

 

Prodejna potravin Coop – Kontakty a otevírací doba