Zpravodaj třebaňských a rovinských občanů a chatařů 12/2019

Slovo starosty

Vážení a milí spoluobčané, prosinec je bezesporu kouzelný měsíc. Spoustu z nás donutí zpomalit a užít si podmanivou vánoční atmosféru. V dnešní době, kdy se všichni ženeme bleskovou rychlostí kupředu, často zapomínáme na to, jak důležitá je pohoda v kruhu rodinném či přátelském. Prosinec je měsíc, který mám rád, a to nejen proto, že začíná má oblíbená zima.                                                            Prosinec je plný příjemných a pohodových akcí, na kterých se často můžeme potkat, dát si něco dobrého a na chvíli zapomenout na starosti běžného života.

Kromě vánočních svátků je před námi také konec roku 2019. Roku, který pro mě jako novopečeného starostu byl velmi náročný. Od ledna uplynulého roku se na plný úvazek věnuji své nové funkci starosty. I když jsem měl docela jasné povědomí o tom, co tato funkce obnáší, musím uznat, že především první měsíce mého působení mě stály hodně sil. Práce starosty se tolik neliší od mého původního povolání, i tak jsem si však musel zvyknout na mnoho nových věcí a nový kolektiv. Kolektiv, který je pro mě velkou oporou, který dokáže táhnout za jeden provaz a překonat leckteré nesnáze běžného pracovního života. Kolektiv, jemuž patří můj velký dík.

Dost bylo již uplynulého roku. Za dveřmi již čeká nový rok a všichni, ještě než zaťuká a pustíme jej dál, přemýšlíme, jaký asi bude. Zatím si to mohu jen přát, ale věřím, že bude rokem investic, a mohu slíbit, že pro to udělám maximum. Již nyní vím, že nás pár projektů čeká. Bude mezi nimi například rekonstrukce veřejného osvětlení, na kterou se nám podařilo získat dotaci ve výši 2,5 mil. Kč, či realizace bezdrátového rozhlasu, nancovaného též za přispění dotací. Netrpělivě také čekáme na vyhodnocení žádosti o dotaci na chodník od prodejny COOP ke hřbitovu či rozhodnutí nadace ČEZ o příspěvku na nové dětské hřiště. Samozřejmě nesmím opomenout nejdůležitější projekt, kterým je stavba II. etapy kanalizace. Veškerými silami se budeme ucházet o získání dotace. Zda se nám to podaří, nevím, budeme v to doufat. V novém roce je před námi mnoho dalších projektů, ostatně jejich výčet je přehledně shrnut ve strategickém plánu rozvoje obce, jehož nální verzi zastupitelstvo schválilo na podzim tohoto roku.

Rok 2020 tedy jistě nebude jednoduchý, věřím však, že naši obec zase posune blíž k našim představám.

Milí spoluobčané, sousedé, přeji vám v tomto předvánočním adventním čase krásné prožití svátků vánočních, pohodu, klid, mír a rodinné zázemí u vánočního stromečku a štědrovečerního stolu.

V novém roce 2020 hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, osobních a pracovních úspěchů, dobré nálady, duševní a fyzické kondice, lásky a porozumění a také zdravého rozumu. Pěkné Vánoce.

Tomáš Snopek

Vydání

Ročník 32
Číslo 12
Datum vydání 29. 11. 2019
Ke stažení ve formě PDF

Zpravodaj třebaňských a rovinských občanů a chatařů - prosinec 2019

Poznámka

 

Více o Zpravodaji, redakční radě, vydavatelských údajích a informacích a pokynech pro autory se dozvíte na stránce O Zpravodaji.