Zpravodaj třebaňských a rovinských občanů a chatařů 1/2020

Slovo starosty

Milé čtenářky, milí čtenáři, vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych vás všechny přivítal v novém kalendářním roce, tentokrát s číslovkou 2020. Doufám, že jste prožili krásné a pohodové svátky, sešli se se svými blízkými a společně tak vychutnali klid a pohodu. Věřím, že jste zároveň načerpali nové síly do roku, který je před námi.  Dostalo se vám do ruky první číslo Zpravodaje roku 2020, který se převlékl do nového kabátu. O důvodech, proč jsme se pro změnu formátu a designu rozhodli, jste se mohli dočíst v minulém čísle. Věřte, že jsme nepřemýšleli jen nad vzhledem, ale změnu jsme udělali také proto, aby byla tvorba každého čísla Zpravodaje pro jeho tvůrce co nejjednodušší. Věřím, že se vám nové číslo bude líbit. Máme před sebou nový rok a s ním i mnohé výzvy. Koncem roku jsme schvalovali rozpočet naší obce. Jak již možná někdo z vás ví, vzhledem k projektům, které by zastupitelstvo rádo v roce 2020 realizovalo, je rozpočet naší obce po dlouhé době schodkový. Schodek je tvořen především tím, že je plánováno necelých 20 milionů použít na investice, které jsme stanovili ve strategickém plánu jako např. stavba nového chodníku ke školce, II. etapa kanalizace či rozšíření vodovodu. Právě tyto zmiňované akce budou největší výzvou. Jsou pro nás občany ty nejdůležitější, avšak jsou velmi nákladné a krom chodníku je bez dotace realizovat nelze.  Vážení spoluobčané, závěrem vám přeji do nového roku vše nejlepší, hodně zdraví a mnoho spokojenosti.
 

Tomáš Snopek

Vydání

Ročník 33
Číslo 1
Datum vydání 7. 1. 2020
Ke stažení ve formě PDF

Zpravodaj třebaňských a rovinských občanů a chatařů - leden 2020

Příloha Zpravodaje

Poznámka

 

Více o Zpravodaji, redakční radě, vydavatelských údajích a informacích a pokynech pro autory se dozvíte na stránce O Zpravodaji.