Zpravodaj třebaňských a rovinských občanů a chatařů 10/2020

Obsah vydání

Slovo starosty

Informace úřadu

 • Informace ze zastupitelstva
 • Představujeme: Činnost Výboru pro životní prostředí
 • Kam s velkoobjemovým odpadem
 • Kontejnery na bioodpad
 • Chodník od COOPu ke hřbitovu
 • Hlášení místního rozhlasu!
 • Městská policie v obci

Život v obci a okolí

 • Děje se kolem nás
 • Kynologické kluby v okolí

Spolky a organizace

 • Rekonstrukce budovy TJ Sokol
 • Listopadová Drakiáda

Kultura a volný čas

 • Kulturní a jiné akce v okolí
 • Kina v okolí

Z redakce

 • Ze starých Zpravodajů

Inzerce

Vydání

Ročník 33
Číslo 10
Datum vydání 1. 10. 2020
Ke stažení ve formě PDF

Zpravodaj hlásnotřebaňských a rovinských občanů 2020

Poznámka

 

Více o Zpravodaji, redakční radě, vydavatelských údajích a informacích a pokynech pro autory se dozvíte na stránce O Zpravodaji.