Zpravodaj třebaňských a rovinských občanů a chatařů 10/2019

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
dostává se vám do ruky pravidelné číslo našeho obecního Zpravodaje. Již jste si asi zvykli, že se vás v úvodu snažím seznámit s tím, na čem všem jsme jako zastupitelé během měsíce pracovali, co je hotovo, co se podařilo, a naopak co nás pálí. Brzy to bude rok, co bylo zvoleno nové zastupitelstvo, a proto bych si dovolil začátek slova starosty věnovat drobnému hodnocení. Asi nemohu a ani se neodvážím posoudit, zda je nové zastupitelstvo úspěšné a pracuje ke spokojenosti vás všech. Toto hodnocení je čistě na vás,občanech. Věřte, že se snažíme pracovat koncepčně, odpovědně a hlavně otevřeně. Pokud vás tedy něco trápí, neváhejte nám to sdělit. Nebráníme se jakékoliv připomínce či výtce a budeme se snažit vám v maximální míře vyhovět.

Co však hodnotit mohu, je práce zastupitelů, výborů, komisí a všech dobrovolníků, kteří nám s chodem obce pomáhají. Přiznám se, že když jsem nastupoval do funkce, měl jsem velké obavy z toho, jak bude dělba práce pro jednotlivé zastupitele a výbory fungovat. Po téměř roce však musím zhodnotit, že jsem velmi mile překvapen. Zastupitelé se přidělených úkolů ujímají velmi zodpovědně a pečlivě a jsou velkou oporou a pomocníkem. Stejně tak jednotlivé výbory, které zastupitelé řídí. Dobrovolná práce členů všech výborů je neocenitelná a moc mě těší fakt, že řadu problémů se daří řešit právě již na úrovni výborů, které pak jen již předávají doporučenípro rozhodnutí zastupitelstva. Velmi si vážím také práce naší redakční rady, která se stará o náš Zpravodaj. Myslím, že jejich práce je jasně viditelná a Zpravodaj se stal velmi lákavým čtením. V neposlední řadě nesmím zapomenout na velkou řadu dobrovolníků, kteří nám podali pomocnou ruku a můžeme se o ně v jakékoliv situaci opřít. Věřím, že nadšení a chuť pro obec něco dobrého udělat všem dlouho vydrží, a mohu všechny ujistit, že ze své pozice starosty budu všechny dobrovolníky v jejich práci neustále podporovat.

A na čem jsme během září pracovali? Především jsme finalizovali strategický plán, který by měl být takřka hotov, a rádi bychom vám výsledek během října prezentovali a dali vám možnost ho naposledy připomínkovat. Řešili jsme obnovu výsadby kolem kapličky a v prostorech u nových kamenných obrubníků, kterou budeme na podzim realizovat, dále reklamaci oplocení u mateřské školy a také i výběr nové právní kanceláře zastupující obec. Mnoho času jsme věnovali také výběru zpracovatele studie zklidnění dopravy v obci. Byla vytvořena pracovní skupina zastupitelů, která jednala s každým z uchazečů a nakonec vydala doporučení zastupitelstvu k výběru jednoho z nich. V neposlední řadě se věnujeme projektu budoucího dětského hřiště. Na základě požadavků vás občanů byl zadán projekt a byli osloveni dodavatelé herních prvků. Po získání reálných nabídek bude zpracována žádost do Nadace ČEZ a věříme, že se nám podaří finanční příspěvek co nejdříve získat.
Vážení spoluobčané, přeji vám příjemný podzim a těším se na setkání na nejbližší kulturní akci, kterou je již tradiční Drakiáda.

Tomáš Snopek

Vydání

Ročník 32
Číslo 10
Datum vydání 1. 10. 2019
Ke stažení ve formě PDF

Zpravodaj třebaňských a rovinských občanů a chatařů - říjen 2019

Poznámka

 

Více o Zpravodaji, redakční radě, vydavatelských údajích a informacích a pokynech pro autory se dozvíte na stránce O Zpravodaji.