Zpravodaj třebaňských a rovinských občanů a chatařů 08/2019

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

začínáte číst další prázdninové číslo třebaňského periodika. Jako každý měsíc i tentokrát se s vámi podělím o události, které se udály během uplynulého měsíce.

Začátek měsíce července byl ve znamení zahájení drobných stavebních prací, které již byly delší dobu naplánované a považujeme je za nezbytné. Měsíc jsme tedy zahájili realizací chybějícího obrubníku kolem krajské komunikace v ulici U Kapličky, a to od křižovatky u České Hospody směrem ke kapličce. Hromadí se mnoho dotazů, proč děláme „zbytečnou“ věc a nevěnujeme pozornost raději něčemu užitečnému. Rád bych zde upozornil, že se nejedná o věc zbytečnou, nýbrž nezbytnou. Bohužel neustálým navyšováním nivelety komunikace a změnou jejího sklonu došlo
k tomu, že většina dešťových vod z ulic Mořinská a U Kapličky pravidelně zaplavuje přilehlé objekty. O realizaci obrubníků rozhodlo již předchozí zastupitelstvo, bohužel na samotnou stavbu se dostalo až nyní.

Často diskutovaným tématem je také volba materiálu. Myslím, že výběr žulového kamene byl ten správný, materiál je kvalitní a výsledné dílo vypadá velmi dobře. Věřím, že se nám v budoucnu podaří nahradit tímto materiálem více prvků v obci a vybudujeme si tak velice pěkná a reprezentativní místa.

Likvidace dešťových vod je momentálně velmi intenzivním tématem. Na mnoha místech řešíme při přívalových deštích problémy se zaplavováním objektů z přilehlých místních komunikací. Oslovili jsme tedy odbornou firmu s požadavkem na zpracování studie likvidace dešťových vod v celé obci. Místa, kde jsou v současnosti největší problémy, budeme alespoň provizorně řešit okamžitě.

Krom jiného jsme se také věnovali dočasné opravě prašných komunikací asfaltovým obrusem. Obci se podařilo získat tento materiál zdarma, a tak stavební výbor vytipoval ulice, které je potřeba opravit, a ty se snažíme postupně upravovat.

Realizovali jsme také dopravní značení a nové zábrany na lávce. Věříme, že toto opatření donutí cyklisty, aby byli ukáznění.

Mezi dobré zprávy jistě patří to, že koncem července byla vyhlášena výzva v rámci Národního programu Životní prostředí ve Státním fondu životního prostředí na výstavbu vodovodů a kanalizací. Rádi bychom se do této výzvy přihlásili nejen s projektem II. etapy kanalizace v Hlásné Třebani, ale také s projekty na rozšíření vodovodních řadů v obci, na které máme připravenou projektovou dokumentaci. Podávání žádostí je možné od 1. 11. 2019 a celková výše podpory je 63,75 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Věříme, že budeme úspěšní.

Opět byla také vyhlášena dotační výzva na podporu zvyšování bezpečnosti nebo plynulosti dopravy, kde je možné žádat finanční příspěvek na stavbu chodníku. V červenci jsme absolvovali povinnou konzultaci projektu na Státním fondu dopravní infrastruktury a jsme připraveni opět podat žádost na chodník od prodejny COOP ke hřbitovu. Žádosti lze podat nejpozději do 15. 10. a výše podpory je až 85 % z uznatelných nákladů.

Závěrem bych se rád určitě zmínil o velmi úspěšné kulturní akci s názvem „Lampionová plavba“. Byl to velmi příjemný večer a troufnu si tvrdit, že nebyl nikdo, komu by se akce nelíbila. Věřím, že se stane opět tradicí, a rád bych poděkoval všem, kteří se podíleli na její přípravě.

Vážení spoluobčané, přeji vám příjemné prožití druhé poloviny léta.

Tomáš Snopek

Vydání

Ročník 32
Číslo 8
Datum vydání 1. 8. 2019
Ke stažení ve formě PDF

Zpravodaj třebaňských a rovinských občanů a chatařů - srpen 2019

Poznámka

 

Více o Zpravodaji, redakční radě, vydavatelských údajích a informacích a pokynech pro autory se dozvíte na stránce O Zpravodaji.