Zpravodaj třebaňských a rovinských občanů a chatařů 07/2021

Obsah vydání

Slovo starosty

Informace úřadu

 • Informace ze zastupitelstva

 • Jak funguje zastupitelstvo

 • Městská policie v obci

 • Jak získávat info z úřadu

 • Kompostéry do každé rodiny

 • Na cestě k menšímu množství odpadů

 • Pečovatelská služba

Život v obci a okolí

 • Děje se kolem nás

 • Okénko do přírody

 • Co se děje v přírodě v červenci

 • Zlaté ruce třebaňské

Spolky a organizace

 • Zásahy našich hasičů

 • Obecní školka na konci školního roku

KULTURA A VOLNÝ ČAS

 • Kulturní a jiné akce v okolí

Z REDAKCE

 • Expedice Pakistán
 • Hlásná Třebaň na olympiádě v Tokiu

INZERCE

Vydání

Ročník 34
Číslo 7
Datum vydání 1. 7. 2021
Ke stažení ve formě PDF

Zpravodaj třebaňských a rovinských občanů a chatařů 7/2021

Leták Komunikujme spolu

Poznámka

 

Více o Zpravodaji, redakční radě, vydavatelských údajích a informacích a pokynech pro autory se dozvíte na stránce O Zpravodaji.