Zpravodaj třebaňských a rovinských občanů a chatařů 06/2021

Obsah vydání

Slovo starosty

Informace úřadu

 • Informace ze zastupitelstva

 • Dešťová voda do kanalizace nepatří!

 • Městská policie v obci

 • Vize rozvoje obce

Život v obci a okolí

 • Děje se kolem nás

 • Okénko do přírody - divoké orchideje i v Třebani

 • Co se děje v přírodě v červnu

 • Srny, srnci, srnčata…

 • Nezachraňujte ptáčata vypadlá z hnízda

 • Světový den včel

 • Královský průvod v Hlásné Třebani

 • Zlaté ruce třebaňské

Spolky a organizace

 • Zásahy našich hasičů

 • Sokolský příměstský tábor v Třebani

Z REDAKCE

Vzhůru na ostrov! Vzhůru na hokej!

Vydání

Ročník 34
Číslo 6
Datum vydání 1. 6. 2021
Ke stažení ve formě PDF

Zpravodaj třebaňských a rovinských občanů a chatařů 6/2021

Plakát Plavba 2021

Poznámka

 

Více o Zpravodaji, redakční radě, vydavatelských údajích a informacích a pokynech pro autory se dozvíte na stránce O Zpravodaji.