Zpravodaj třebaňských a rovinských občanů a chatařů 03/2019

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

měsíc utekl jako voda a máme tu další číslo našeho Zpravodaje. Nastal tedy čas opět zhodnotit předešlý měsíc.

Myslím si, že únor se nesl ve znamení dvou velkých témat. Prvním byla výstava soutěžních návrhů architektonické soutěže na novou lávku a tím druhým bylo zahájení dotazníkového šetření pro tvorbu strategického plánu rozvoje obce.

Výstava návrhů na stavbu nové lávky se konala 8. a 9. února a musím uznat, že účast Vás návštěvníků předčila mé očekávání. Chtěl bych vám všem moc poděkovat za zájem, jsem rád, že vám tato témata nejsou lhostejná. Obzvlášť nadšen jsem byl z pátečního zahájení výstavy a prezentace pana Stráského. Co se týče nové lávky, již jsme zahájili jednání s vítězným atelierem o podobě smlouvy a ceny za tvorbu projektové dokumentace. I když nás výše honoráře za tvorbu projektové dokumentace mírně zaskočila, věřím, že vše v nejbližší době dotáhneme do zdárného konce.

Dotazníkové šetření se naplno rozjelo 20. února. Věřte, že tomu předcházelo mnoho práce, za kterou bych chtěl poděkovat všem, kdo se na ní podíleli, především vedoucímu pracovní skupiny Jirkovi Krátkému. Věřím, že dotazník vyplní valná většina z vás a podaří se nám tak získat cenné informace, které pomohou nasměrovat vývoj naší obce na dalších 10 let.

Samozřejmě jsme se věnovali v únoru i jiným věcem. Pilně pracujeme na zlepšení vaší informovanosti, a tak se věnujeme přípravě nových webových stránek obce. Řešili jsme výsadbu nové zeleně, přípravu projektové dokumentace pro veřejné osvětlení a nákup nového mapového portálu pro obce. Také jsme se samozřejmě věnovali
běžné každodenní agendě.

Vzhledem k tomu, že nám v polovině roku končí smlouvy s firmami zajišťující v současné době svoz komunálního a tříděného odpadu, dokončili jsme, společně se starosty některých obcí z regionu dolní Berounka, podklady pro společné výběrové řízení na novou svozovou firmu. Věříme, že se nám podaří vysoutěžit co nejlepší cenu a nastavit si co nejlepší podmínky tak, aby služby byly poskytovány co možná nejefektivněji.

Nesmím také zapomenout na ocenění naší obce v soutěži „Zlatý erb“, v kategorii Smart City. Obec se umístila na 2. místě ve Středočeském kraji se systémem chytré evidence odpadů ECONIT.

Vážení spoluobčané, rád bych vás také pozval na Masopust, který se koná dne 9. 3. 2019 a popřál vám příjemné březnové dny.

Tomáš Snopek

Vydání

Ročník 32
Číslo 3
Datum vydání 1. 3. 2019
Ke stažení ve formě PDF

Zpravodaj třebaňských a rovinských občanů a chatařů - březen 2019

Poznámka

 

Více o Zpravodaji, redakční radě, vydavatelských údajích a informacích a pokynech pro autory se dozvíte na stránce O zpravodaji.