Zpravodaj třebaňských a rovinských občanů a chatařů 01/2021

Obsah vydání

Slovo starosty

Informace úřadu

  • Informace ze zastupitelstva
  • Co se nám v roce 2020 podařilo

  • Finanční výbor k rozpočtu na 2021

  • Městská policie v obci

  • Pomoc rodinám v nouzi

Život v obci a okolí

  • Děje se kolem nás

  • Ve zdravém těle zdravý duch!

  • Změny v pečovatelské službě

  • Zlaté ruce třebaňské

Spolky a organizace - Činnost našich hasičů

Z redakce - Novoroční poselství

Vydání

Ročník 34
Číslo 1
Datum vydání 5. 1. 2021
Ke stažení ve formě PDF

Zpravodaj třebaňských a rovinských občanů a chatařů 1/2021

Dotazník pro čtenáře a čtenářky Zpravodaje

Poznámka

 

Více o Zpravodaji, redakční radě, vydavatelských údajích a informacích a pokynech pro autory se dozvíte na stránce O Zpravodaji.