Zpravodaj třebaňských a rovinských občanů a chatařů 01/2019

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

vzhledem k tomu, že je nové zastupitelstvo ve své funkci velice krátce, nemohu zde hodnotit, co se v minulém roce podařilo. Rád bych jen touto cestou ještě jednou poděkoval předešlému zastupitelstvu a předešlému panu starostovi za práci, kterou pro naši obec vykonali.

Nový rok před nás klade velké a složité úkoly. Jsem však přesvědčen, že jsme schopni svojí pílí a pracovitostí překonat veškeré překážky, které se nám naskytnou na cestě za vytyčenými cíli. Považuji za velmi důležité, že zastupitelstvo již na své první schůzi rozhodlo o tom, že je třeba vytvořit dlouhodobý program rozvoje obce neboli strategický plán. Strategické plánování je příležitostí k široké dohodě na tom, jakou chceme mít obec v budoucnosti, ke stanovení dlouhodobých cílů v naší obci. Rádi bychom, aby tento dokument byl hotov nejpozději v polovině roku 2019 a mohli jsme tak začít připravovat stanovené cíle.

Stojí před námi také spousta vytyčených projektů jako je realizace druhé etapy kanalizace v Hlásné Třebani, příprava a realizace kanalizace na Rovinách, prodloužení vodovodních řadů, postupná obnova veřejného osvětlení, obnova povrchů na některých komunikacích, prodloužení chodníků v obci a příprava pro vznik veřejných prostranství a spousta dalších.

Na všem je nové zastupitelstvo připraveno intenzivně pracovat, připravit projekty a pokusit se sehnat finanční prostředky.

Velkou událostí je také projekt nové lávky. Nejen vítězný návrh, ale všechny zpracované studie se Vám chystáme v co nejbližší době představit.

Již v lednu také plánujeme zahájit první jednání s vítěznou projekční kanceláří a zahájit práce na přípravě projektové dokumentace.

Věřím také, že budeme schopni rozšířit služby poskytované samotným obecním úřadem.

Vážení spoluobčané, přeji Vám do nového roku vše nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti a minimálně stejnou, ne-li větší dávku úspěchů, jako to bylo v roce letošním. Přeji Vám, aby se Vám vše podařilo.

Za celé zastupitelstvo se budeme snažit pro Vás připravit co nejlepší podmínky pro život.

Tomáš Snopek

Vydání

Ročník 32
Číslo 1
Datum vydání 1. 1. 2019
Ke stažení ve formě PDF

Zpravodaj třebaňských a rovinských občanů a chatařů - leden 2019

Poznámka

 

Více o Zpravodaji, redakční radě, vydavatelských údajích a informacích a pokynech pro autory se dozvíte na stránce O zpravodaji.