Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 15/2019 konaného dne 19. 8. 2019

Program

 • Nabídky na poskytování právních služeb
 • Reklamace oplocení MŠ
 • Nabídka na zpravování prováděcí dokumentace-  II.etapa kanalizace
 • Strategický plán
 • Plán financování a obnovy vodovodů a kanalizací
 • Řešení pohledávek
 • Smlouva se Středočeským krajem - Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS
 • Dětské hřiště
 • Věcná břemena
 • Různé
  • Obecní cesta na pozemku parc.č.1538/3
  • Jednotný vizuální styl
  • Destinační agentura Berounsko
  • Podání žádosti o dotaci na OPŽP – prodloužení vodovodních řadů
  • Výstupy z Kontrolního výboru
  • Žádost Sokola o půjčku
  • Žádost záchranné služby Trans Hospital  o příspěvek na činnost
  • Žádost paní Jenčíkové

Ke stažení

Jednání číslo 15/2019
Datum a čas

19. 8. 2019 od 19:00

Místo

Hlásná Třebaň, budova Obecního úřadu

Celý zápis ke stažení ve formě PDF

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 15/2019