Zpravodaj třebaňských a rovinských občanů a chatařů 3/2020

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

měsíc utekl jako voda a máme tu další číslo našeho Zpravodaje.  Je až s podivem, že po loňské zimě, která nám někdy dopřála i více sněhu, než bychom chtěli, byla letošní zima úplně jiná, spíše připomínající Itálii než naši republiku ve středu Evropy. I takto netradiční zima právě končí a čeká nás jaro, které bude jistě krásně slunečné a vrátí nám dobrou náladu.

Konec ledna a měsíc únor se na úřadě nesly v duchu II. etapy kanalizace a prodloužení vodovodních řadů. Jak jsem již několikrát psal, snažíme se pro tyto dva projekty udělat maximum. Poslední lednový den se nám podařilo podat žádost o dotaci na Státní fond životního prostředí. Podání žádosti předcházelo výběrové řízení na případného dodavatele stavby, technický či autorský dozor na stavbě. Výběr dodavatele a zmiňovaných profesí by nám měl přinést body navíc, které budou jistě potřeba při hodnocení žádostí. Vzhledem k tomu, že fond se rozhodl žádosti vyhodnotit v rekordním čase, snažíme se celý únor promptně reagovat na všechny dotazy a doplnění požadované fondem. Dle údajů z Ministerstva životního prostředí přišly žádosti ve výši celkem 8,8 mld. korun, alokováno je však pouze 2,5 mld. Nezbývá tedy nic jiného než doufat. V dubnovém čísle Zpravodaje vám přineseme detailnější článek o tomto projektu, tedy jaké jsou plánované trasy, náklady apod.

V únoru proběhl také velmi oblíbený masopust. Počasí nám přálo a účast masek byla obrovská. Za sebe musím říci, že se mi akce velice líbila a již se těším na další setkání s vámi.

Tomáš Snopek

Vydání

Ročník 33
Číslo 3
Datum vydání 2. 3. 2020
Ke stažení ve formě PDF

Zpravodaj hlásnotřebaňských a rovinských občanů 2020

Příloha Zpravodaje

Poznámka

 

Více o Zpravodaji, redakční radě, vydavatelských údajích a informacích a pokynech pro autory se dozvíte na stránce O Zpravodaji.