Zpravodaj třebaňských a rovinských občanů a chatařů 2/2020

Slovo starosty

Vážení spoluobčané a sousedé,

první měsíc nového roku je za námi, jaro se blíží mílovými kroky a sněhu jsme si ještě neužili. Dobrou zprávou je, že je to pro nás všechny ekonomicky výhodné, tou horší zprávou je, že tím trpí matka příroda.

Leden se nesl v duchu reakcí na provedené změny, které pocítila většina z vás. Tou první byla změna formátu a designu našeho pravidelného Zpravodaje. Byl jsem plný očekávání, jak tuto úpravu přijmete. Musím uznat, že jsem zaznamenal mnoho reakcí, a to jak negativních, tak i pozitivních. Pozitivní však zcela převládly, což těší nejen mě, ale také celý tým, který se na změně časopisu podílel.

Dostalo se k nám i mnoho věcných připomínek, kterými se jistě budeme zabývat, a pokusíme se náš měsíčník dovést k dokonalosti.

Druhou změnou, která se týká náš všech, je zvýšení poplatku za svoz komunálního odpadu. Myslím, že důvod, proč jsme museli poplatky navýšit, byl dostatečně vysvětlen v minulém čísle. Uznávám, že jsem se opravdu obával reakcí od vás občanů.  Jsem rád, že většina z vás důvody chápe, a věřím, že vaše motivace k odpovědnému odkládání, třídění a kompostování odpadu zůstane i nadále velká. Jen důsledným nakládáním s odpady můžeme docílit toho, aby cena za odpady dále nerostla.

Milí sousedé, v měsíci únoru náš čeká již tradiční akce s názvem Masopust. Těším se na to, že se na akci s většinou z vás jistě potkám a společně s vámi, občany Rovin a Hlásné Třebaně, si užijeme masopustní veselí.

Tomáš Snopek

Vydání

Ročník 33
Číslo 2
Datum vydání 31. 1. 2020
Ke stažení ve formě PDF

Zpravodaj hlásnotřebaňských a rovinských občanů 2020

Příloha Zpravodaje

Poznámka

 

Více o Zpravodaji, redakční radě, vydavatelských údajích a informacích a pokynech pro autory se dozvíte na stránce O Zpravodaji.