Zpravodaj třebaňských a rovinských občanů a chatařů 07/2019

Slovo starosty

Milí přátelé,

léto je v plném proudu, našim dětem začaly vytoužené prázdniny a dospělým letní dovolené. Věřím, že si užíváte období oprávněného odpočinku a relaxu, který je velice důležitý. I já jsem si našel trochu času na odpočinek a načerpání sil, a proto pro vás tato slova píši ze slunné Itálie.

Letní dovolené však určitě nenaruší chod naší obce, ba naopak. Nestále pracujeme na tom, aby se nám zde žilo lépe. Minulé slovo starosty jsem zahájil výčtem špatných zpráv. Dostali jsme od Vás mnoho velmi povzbudivých reakcí, které nám opět daly mnoho energie do další práce. Podařilo se nám velmi rychle navázat kontakt s novým panem účetním, na kterého jsme dostali doporučení od auditu. Pan účetní nám velice pomohl, a mohli jsme tak zachovat chod účetnictví obce bez velkých problémů.

Psal jsem také, že se nám nepovedlo získat peníze z dotačního titulu na chodníky či rozšíření vodovodních řadů. Připravujeme se na to, abychom projekty podali do dalších žádostí, a získali tak finanční příspěvky. U projektu chodníku zvažujeme rozšíření žádosti o část chodníku od COOP k obecnímu úřadu, kde by měl vzniknout nově i přechod.

Nezapomněli jsme také na projekt lávky. Zastupitelstvo akceptovalo cenovou nabídku za zpracování dokumentace u projekční kanceláře Stráský, Hustý a partneři, jejíž návrh zvítězil v architektonické soutěži. Pilně se snažíme hledat prostředky na možné financování stavby. Již jsme absolvovali schůzku na Středočeském kraji s radním pro dopravu a nyní se chystáme na konzultaci na Státní fond dopravní in8astruktury. Věříme, že cesta, jak stavbu lávky financovat, se zdaří.

V průběhu celého června jsme vás také žádali o podpisy na situační výkresy k projektu kanalizace na Rovinách. Děkujeme všem, kteří se dostavili k podpisu. S těmi, s kterými se nám nepodařilo se spojit, bychom se rádi potkali v průběhu července. Podpisy jsou velmi důležité k žádosti o stavební povolení, které je podmínkou podání žádosti o možné dotace. Rádi bychom stavební povolení měli vyřízené během podzimu a pak se věnovali hledání možných dotačních titulů. Stejně tak jako II. etapa kanalizace, tak i kanalizace na Rovinách jsou pro zastupitelstvo projekty s nejvyšší prioritou. U odkanalizování Rovin jsme také vázáni termínem, dokdy bychom se měli připojit na čistírnu do Řevnic.

Podali jsme také žádost o dotaci na rozšíření veřejného osvětlení v obci a dále na zpracování digitálního povodňového plánu a zavedení a obnovení rozhlasu v naší obci, který by nyní měl být bezdrátový.

Velkou událostí června bylo spuštění nových webových stránek obce, jejichž příprava probíhala již prakticky od prosince. Velký dík patří Tomáši Hančovi, který nový web zdarma stvořil a podílel se na úpravě mnoha textů. Právě obsahová stránka webu byla nejobtížnější součástí celého úkolu. Velký dík patří také všem, kteří s obsahem a tvorbou webu pomohli, a také KOKO (komisi pro komunikaci), která měla projekt na starosti a přispěla mnoha náměty. V rámci nového webu bych pak rád vyzdvihl modul „Hlášení závad“, který najdete v sekci „ÚŘAD – ZAPOJTE SE“. Zde můžete hlásit závady a nedostatky, na které v obci narazíte, a označit je přímo na mapě. Bude Vám poskytnuta zpětná vazba a také zpráva, jak byl nedostatek vyřešen.

Web se rozbíhá a jistě je co zlepšovat – o jeho zdokonalování pro Vás zlepšovat budeme stále usilovat. Těšíme se také na vaše reakce a náměty na zlepšení.

Když jsme již nakousli téma webu a komunikace s občany, zastupitelstvo se na svém předposledním zasedání rozhodlo, že využije nabídku zavedení „Mobilního rozhlasu“. Vnímáme fakt, že ne každému vyhovují komunikační kanály úřadu. Aplikace mobilní rozhlas nám nejenom ulehčí, ale i zefektivní rozesílání informativních SMS či hlasových zpráv, a to na jakémkoliv telefonu. Zájemcům budou rozesílány e-maily, hlasové zprávy či předávány informace za pomoci mobilní aplikace, která bude propojena s obecním webem a Facebookem. V budoucnu bude v aplikaci možné číst interaktivní Zpravodaj či si zadat notifikaci plateb poplatků a mnoho dalšího. Mobilní rozhlas již využívá mnoho sousedních obcí a měst, např. Lety či Karlštejn. Aplikace bude zaváděna v průběhu července. Budete tedy osloveni se žádostí, zda se chcete zapojit do mobilní aplikace a jaký druh služeb byste rádi dostávali. V neposlední řadě mě velice těší fakt, že se vyskytují skupinky obyvatel, které mají zájem s námi komunikovat a podílet se na tvorbě projektu či veřejných míst. Je to přesně ten směr, jakým se chceme vydat. Naším cílem je stát se otevřenou a transparentní radnicí naslouchající názoru spoluobčanů.

Vážení spoluobčané, přeji všem příjemné léto


Tomáš Snopek

Vydání

Ročník 32
Číslo 7
Datum vydání 1. 7. 2019
Ke stažení ve formě PDF

Zpravodaj třebaňských a rovinských občanů a chatařů - červenec 2019

Poznámka

 

Více o Zpravodaji, redakční radě, vydavatelských údajích a informacích a pokynech pro autory se dozvíte na stránce O Zpravodaji.