Zpravodaj třebaňských a rovinských občanů a chatařů 05/2021

Obsah vydání

Slovo starosty

Máj Karel Hynek Mácha

Informace úřadu

 • Informace ze zastupitelstva
 • Tomáš Hanč - nový zastupitel

 • Kanalizace - otázky a odpovědi

 • Jak může vypadat nádrž na Rovinách?

 • Veřejné osvětlení v obci

 • Městská policie v obci

Život v obci a okolí

 • Děje se kolem nás

 • Co se děje v přírodě v květnu

 • Okénko do přírody

 • Živá příroda pomáhá a baví

 • Podílejte se na rozvoji Karlštejnska

 • Karlštejn chystá otevřít brány

 • Zlaté ruce třebaňské

Spolky a organizace

 • Zásahy našich hasičů
 • Kraslicov

Vydání

Ročník 34
Číslo 5
Datum vydání 1. 5. 2021
Ke stažení ve formě PDF

Zpravodaj třebaňských a rovinských občanů a chatařů 5/2021

Poznámka

 

Více o Zpravodaji, redakční radě, vydavatelských údajích a informacích a pokynech pro autory se dozvíte na stránce O Zpravodaji.