Zpravodaj třebaňských a rovinských občanů a chatařů 04/2021

Obsah vydání

Slovo starosty

Informace úřadu

 • Informace ze zastupitelstva
 • Architektonická soutěž

 • Stavba kanalizace zahájena

 • Jak může vypadat nádrž na Rovinách?

 • Ukliďme Třebaň a Rovina

 • Městská policie v obci

Život v obci a okolí

 • Děje se kolem nás

 • Okénko do přírody

 • Pták roku 2021

 • Zlaté ruce třebaňské

Spolky a organizace

 • Zásahy našich hasičů
 • Masopustní fotoprůvod
 • Velikonoční výzva
 • Zápisy do obecní školky
 • Rok online výuky v Hlásku
 • Zápisy do škol u nás a v okolí

Z redakce

 • Velikonoční období a sváteční jídla
 • Anketa čtenářů

Inzerce

Vydání

Ročník 34
Číslo 4
Datum vydání 1. 4. 2021
Ke stažení ve formě PDF

Zpravodaj třebaňských a rovinských občanů a chatařů 4/2021

Poznámka

 

Více o Zpravodaji, redakční radě, vydavatelských údajích a informacích a pokynech pro autory se dozvíte na stránce O Zpravodaji.